You are here

Handhygiëne

Internationale dag handhygiëne

​5 mei is internationale dag van de handhygiëne (World Health Organization). Het belang van propere handen wordt hierbij wereldwijd in de verf gezet. Want een goede handhygiëne, hebt u namelijk zelf in handen. AZ Delta maakt zijn medewerkers, bezoekers en patiënten hierop attent door verschillende acties rond dit thema.

Onderstaand filmpje legt uit waarom handhygiëne essentieel is.

Video over de noodzaak aan handhygiëne

 

Techniek voor handhygiëne

De kiemen die ziekenhuisinfecties veroorzaken worden vooral overgedragen via de handen. Handhygiëne, dat wil zeggen de handen ontsmetten of wassen, is de meest doeltreffende manier om deze infecties te vermijden.

De beste techniek voor handhygiëne in het ziekenhuis is handontsmetting. Dit is overal beschikbaar, heeft een korte behandelingsduur van 30 seconden en is zeer efficiënt naar kiemafdoding. Bij zichtbare bevuiling moeten de handen gewassen worden met water en zeep. 

 

 

Wanneer is handhygiëne vereist?

Er zijn 5 indicaties voor handhygiëne:

- voor patiëntencontact
- na patiëntencontact
- voor zuivere en invasieve handelingen
- na contact met bloed en lichaamsvochten
- na contact met de directe omgeving van de patiënt

Om een goede handhygiëne mogelijk te maken, mogen zorgverleners geen polshorloges en juwelen rond de armen en handen dragen. Ook daarom zijn lange mouwen niet toegelaten voor zorgverleners.

Voor meer informatie ziekenhuishygiene@azdelta.be

Over de resultaten van handhygiëne  meer info op deze link.

Info: dienst ziekenhuishygiëne, 26 januari 2024