You are here

Isolatiebeleid

  • Sommige patiënten vormen een bijzonder besmettingsgevaar voor hun omgeving.
  • Sommigen zijn net uiterst vatbaar voor besmettingen door hun omgeving, zodat ze extra beschermd moeten worden.

Ziekenhuismedewerkers kijken er dan op toe toe dat de veiligheid van de patiënten gewaarborgd blijft dankzij een correct screening- en isolatiebeleid.

Dit geldt voor

  • patiënten met besmettelijke aandoeningen (bv. griep, tuberculose, Clostridium difficile geassocieerde diarree, …)
  • patiënten die drager zijn van multiresistente kiemen (bv. MRSA of Methicilline Resistente Staphylococcus aureus…)

We nemen voorzorgsmaatregelen om verspreiding tegen te gaan. We vragen dan ook aan deze patiënten en hun bezoekers om bepaalde voorzorgsmaatregelen in acht te nemen.  De verpleegkundigen zullen u hierover meer uitleg geven.

Voor meer informatie ziekenhuishygiene@azdelta.be

Info: dienst ziekenhuishygiëne 26 januari 2024