Carpaaltunnelsyndroom

In de handpalm ligt een tunnel gevormd door de handwortelbeenderen en een ligament als ‘plafond’ (ligamentum transversum carpi). De inhoud omvat alle buigpezen van de vingers en de nervus medianus. Deze laatste is de zenuw verantwoordelijk voor de klachten bij een carpaaltunnelsyndroom. Deze ruimte kan door verschillende factoren (leeftijd, handenarbeid, zwangerschap, trauma...) nauwer worden waardoor klachten ontstaan. Het carpaaltunnelsyndroom komt vaker voor op oudere leeftijd maar kan ook bij jongeren aanwezig zijn!

Symptomen

  • Vervelende tintelingen en slapend gevoel in de vingers aan de kant van de duim (duim/wijsvinger/middenvinger/ helft ringvinger)
    vooral 's nachts maar soms ook continu overdag.
  • Bepaalde posities zoals bij een boek lezen, fietsen, telefoneren of auto rijden kunnen de klachten uitlokken
  • ​Soms kramp, krachtsverlies, ‘zwaar’ gevoel of verlies van fijne motoriek (naaien, hemdsknoopjes dichtmaken).

Onderzoeken

Naaldjesonderzoek (elektromyogram = EMG) uitgevoerd ter bevestiging van de diagnose en de lokalisatie van de druk op de zenuw. 
Ook wordt de ernst en graad van inklemming bepaald en wordt een uitstralende last vanuit de nek (cervicale wervelzuil) al dan niet uitgesloten.

Behandeling

Kine/infiltratie

Alvorens naar een ingreep over te gaan wordt soms beslist om

  • een nachtspalk te voorzien
  • kine uit te voeren
  • en/of een infiltratie (spuit) toe te dienen in de carpaaltunnel.

Deze behandelingen geven meestal een tijdelijke beterschap. De beslissing hangt van de ernst van inklemming af.

Ingreep

De carpaaltunnel kan op 2 manieren worden opengemaakt:

  •  open techniek

            Insnede in de handpalm onder lokale verdoving waarbij het ligament wordt gesplit over zijn hele lengte.

  • endoscopische  techniek

           Kijkoperatietechniek: insnede ter hoogte van de pols en de tunnel wordt van binnenuit geopend.
           Deze ingreep gebeurt onder locoregionale plexusverdoving.
                          Voordelen
                              - minder last ter hoogte van de handpalm gezien kleinere insnede
                              - vlottere revalidatie

Beide technieken zijn gestandaardiseerde technieken die op zeer regelmatige basis worden uitgevoerd. Het zijn dankbare ingrepen met een groot slaagpercentage.

Gespecialiseerde artsen

Info: gespecialiseerde handchirurgen AZ Delta, 4 augustus 2023