Cataract

Cataract is de vertroebeling van de eigen, natuurlijke ooglens. Het zicht wordt hierdoor wazig en het lijkt alsof de bril vuil is of niet meer voldoet. Cataract kan veroorzaakt worden door veel aandoeningen, meestal gaat het om een leeftijdsgebonden verschijnsel. In dat geval treft het vaak beide ogen. Naarmate men ouder wordt, krijgt iedereen ermee te maken. Niet iedereen heeft er hinder van. 

Een oogtrauma, diabetes en sommige geneesmiddelen (bij langdurig gebruik) kunnen de evolutie van het cataract versnellen. Bij kinderen en pasgeborenen komt cataract ook voor, maar dat is eerder zeldzaam.

Symptomen

  • Troebel zicht en mist voor de ogen
  • Zonlicht moeilijk kunnen verdragen
  • Minder heldere kleuren waarnemen
  • Dubbelzien met 1 oog en het zien van een schittering rondom lampen
  • Snellere aanpassing van brilglazen doordat het ene oog meer bijziend word door de zwelling van de ooglens

Behandeling

Aanpassing bril

Momenteel is er geen medicatie op de markt om cataract te genezen. Een aanpassing van de bril kan tijdelijk soelaas brengen, maar in een gevorderd stadium zal een ingreep noodzakelijk zijn.

Operatie

Verloop ingreep

Bij de standaardmethode maakt de oogchirurg eerst een kleine insnede in de oogbol. Via die opening wordt  het lenskapsel geopend en met ultratonen wordt de troebele ooglens in kleine stukjes verbrijzeld en nadien weggezogen. Daarna wordt een nieuwe kunstlens in het oorspronkelijke lenskapsel gebracht. De sterkte van de geïnplanteerde lens wordt uitgerekend voor een optimaal zicht nabij, intermediair en/ of veraf. 

Herstel na de ingreep

Na de operatie wordt het geopereerde oog afgedekt met een doorzichtige oogschelp. Die schelp deze schelp  wordt na enkele uren of de volgende dag  verwijderd.

Na de ingreep moet u nog oogdruppels gebruiken gedurende enkele weken.

Na de operatie mogen de normale bezigheden worden hervat. Zware lichamelijke inspanningen zoals tillen van zware gewichten en hevig persen kunt u het best vermijden gedurende de eerste maand. Ook constant een voorovergebogen houding tijdens de eerste 2 weken is af te raden. Douchen en bezoek aan de kapper mag. Zwemmen kan pas na 2 weken.

Artsen

Alle oogartsen in AZ Delta voeren deze ingreep uit.

Overzicht alle oogartsen

Info: dienst oogziekten, 9 oktober 2020