COPD

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease of rokerslong) is één van de meest voorkomende chronische longziekten wereldwijd. Vaak wordt de diagnose relatief laattijdig gesteld, omdat de eerste symptomen als een banale “rokershoest” beschouwd worden. Deze hoest kan evenwel bij rokers het eerste symptoom zijn van een ernstige longaandoening die een zeer sterke impact kan hebben op het dagelijkse leven van de COPD patiënt. Soms worden in plaats van de afkorting COPD ook wel eens de termen chronische bronchitis, emfyseem en/of rokerslong gebruikt.

Symptomen

 • Hoest
 • Slijmen ophoesten
 • Kortademigheid
 • Piepende ademhaling
 • Frequente luchtweginfecties (ook wel COPD-exacerbaties genoemd)

Oorzaak

 • Bijna altijd roken
 • ​Ook blootstelling aan sommige giftige stoffen op het werk
 • ​Mogelijk ook luchtvervuiling 

Risicofactoren

 • Roken
 • ​Beroepsblootstelling
 • Luchtvervuiling
 • Zeer zelden een erfelijke aanleg (de zogeheten alfa 1 antitrypsine deficientie).

Onderzoeken

 • Longfunctietesten
 • Longfoto (RX of CT van de borstkas)
 • Zuurstofmeting
 • 6-minutenwandeltest          

Behandelingen

Rookstop

Cruciaal is het volledig stoppen met roken. Dit kan op eigen houtje, maar ook onder begeleiding van een tabakoloog, de huisarts of de longarts. Meer info over stoppen met roken vind je op www.tabakstop.be

Medicatie

De hoeksteen van de behandeling is het gebruik van inhalatietherapie of de zogenaamde “puffers”. Daarvan bestaan er heel wat soorten, die vaak in verschillende combinaties gebruikt kunnen worden. Meer info over inhalatietherapie of  puffers  met handige filmpjes vindt u op het YouTubekanaal van de Belgische Vereniging voor Pneumologie.

Longrevalidatie

Revalidatieprogramma’s op maat van de patiënten met COPD of rokerslong kunnen zeer zinvol zijn. Hierbij wordt onder begeleiding van gespecialiseerde kinesisten en in overleg met de longartsen meerdere keren per week een individueel oefenprogramma afgewerkt. Meer info over het longrevalidatieprogramma van AZ Delta Roeselare-Menen vindt u hier.

Zuurstof

Ondanks al deze behandelingen blijven sommige COPD-patiënten dermate kortademig dat ze thuis zuurstof dienen te gebruiken. Hiervoor dient meestal een aanvraag aan de adviserend arts gericht te worden. Meer uitgebreide info en handige tips over zuurstoftherapie vindt u op de website van de Belgische Vereniging voor Pneumologieverpleegkundigen.

Operatie

Heel zelden wordt COPD of rokerslong operatief behandeld met een longtransplantatie. Er zijn zeer strikte voorwaarden om in aanmerking te komen voor longtransplantatie, waaronder het volledig gestopt zijn met roken.

Behandeling in het kader van wetenschappelijk onderzoek

Een veelbelovende behandeling voor sommige patiënten met COPD is het plaatsen van luchtwegklepjes in de zieke gedeelten van de long. Dit wordt terugbetaald door het ziekenfonds.

Op regelmatige basis is er ook nieuwe inhalatietherapie (puffers) beschikbaar in wetenschappelijke studies van de dienst longziekten van AZ Delta.

Meer info over studiebehandelingen van de dienst longziekten van AZ Delta vindt u hier. 

Patiëntenverenigingen

In België bestaat er geen specifieke patiëntenvereniging voor mensen met COPD of rokerslong. 

Gespecialiseerde artsen

Dr. Kris Carron

Info: dienst longziekten, 16 januari 2023