Leververvetting en leverontsteking (niet-alcoholisch)

Niet-alcoholische leververvetting is een ziekte waarbij er vet wordt opgestapeld in de lever. Dit is het gevolg van een verstoorde vetstofwisseling en/of suikerstofwisseling in de lever.

Er zijn twee soorten niet-alcoholische leververvetting:

 1. Niet-alcoholische leververvetting: er is vetophoping in de lever, maar de lever is niet ontstoken.
 2. Niet-alcoholische leverontsteking: er is vetophoping in de lever en de lever is ontstoken. Deze leverontsteking is geen gevolg van het overmatig drinken van alcohol maar de symptomen zijn dezelfde als van patiënten die leverontsteking krijgen door het drinken van te veel alcohol.
  Leverontsteking kan leiden tot levercirrose en leverkanker.

Ongeveer 20 tot 30 procent van de mensen met niet-alcoholische leververvetting ontwikkelen een leverontsteking.

Symptomen

Leverziekten veroorzaken meestal pas in een laat stadium klachten. Dit komt doordat het gezonde deel van de lever de verschillende functies goed genoeg kan uitvoeren. Wanneer er klachten komen is de ziekte meestal al in een ver gevorderd stadium.
Patiënten met leverontsteking worden vaak doorgestuurd via de huisarts naar een leverarts als gevolg van gestoorde levertesten in het bloed.

Als er dan toch klachten zijn bij leveronsteking zijn het vaak de volgende:

 • vermoeidheid
 • gewichtsverlies
 • spierzwakte

Vaak is de ziekte dan al vergevorderd en heeft er zich in de meeste gevallen reeds levercirrose ontwikkeld.

Oorzaken

 • Mensen die overgewicht hebben (obesitas)
 • Mensen die suikerziekte (diabetes mellitus) hebben, meer specifiek diabetes mellitus type 2.
 • Mensen met het metabool syndroom. Het metabool syndroom is een combinatie van 5 factoren waardoor de stofwisseling kan verstoord geraken
                -   Taille omtrek

                             bij mannen:  meer dan102 cm
                             bij vrouwen:  meer dan 88 cm.

                       -   Verhoogde bloeddruk
                       -   Verhoogd vetgehalte in het bloed (triglyceriden)
                       -   Laag HDL-cholesterol
                       -   Verhoogd bloedsuikergehalte

Onderzoeken

Bloedonderzoek

De leverarts zal verschillende bloedtesten doen om andere onderliggende oorzaken van leverlijden uit te sluiten. Meestal wordt je dan ook getest op de volgende aandoeningen: hepatitis C, hepatitis B, enz.

FIB 4-score

De FIB 4-score is een score die wordt berekend op basis van enkele bloedwaarden (AST, ALT, bloedplaatjes) en uw leeftijd. Op die manier kunnen we de patiënten indelen in groepen die meer risico hebben op de evolutie van leververvetting naar fibrose en cirrose.

Bij een bloedonderzoek wordt een buisje bloed afgenomen uit een ader aan de binnenkant van de arm, meestal in de plooi van de elleboog. Om deze ader goed te kunnen zien en voelen wordt een stuwbandje strak om de bovenarm getrokken. In de ader wordt geprikt met een naald waardoor het bloed in het buisje wordt gezogen. De naald wordt maar één keer gebruikt en daarna vernietigd.

Radiologisch onderzoek

Er zullen beelden genomen worden van de lever. Dit kan via een echografie, een CT-scan of een MRI-scan. Via deze onderzoeken krijgen we een goed beeld van de staat waarin de lever is en de graad van leververvetting en/of –ontsteking.

Fibroscan

Zowel leververvetting als leverontsteking veroorzaken littekenweefsel op de lever. De fibroscan is een onderzoek waarbij de stijfheid van de lever wordt gemeten. Hoe meer littekenweefsel, hoe stijver de lever.
Een fibroscan is een onderzoek waarbij men een soort echokop plaatst tussen de ribben aan de rechterkant van het lichaam (plaats waar de lever zich situeert). Er worden kleine schokgolfjes naar de lever gestuurd. Het onderzoek duurt ongeveer 10 minuten en doet geen pijn.

Leverbiopsie

Een leverbiopsie is de enige test die met alle zekerheid kan zeggen of leververvetting hebt en of u hierdoor leverontsteking hebt. Een leverbiopsie kan duidelijkheid geven over de ernst van de ontsteking van de lever en het stadium van de ziekte.

Er bestaan twee soorten leverbiopsie:

 • percutane leverbiopsie

Bij deze biopsie prikt de arts doorheen de huid, tussen de ribben om een stukje lever weg te nemen.

 • transjugulaire leverbiopsie

Wanneer er te veel risico op nabloeden is (bv. als de patiënt een bloedverdunner neemt die niet kan worden gestopt, als de patiënt een stollingsstoornis heeft, enz.) wordt er gekozen voor een transjugulaire leverbiopsie. Dit houdt in dat er via uw bloedvaten een klein stukje leverweefsel wordt weggenomen.

Na deze beide biopsies gaan de stukjes weefsel naar het lab om verder onderzocht te worden. De uitslag hiervan krijgt u op de volgende raadpleing die kort nadien gepland wordt.

Behandelingen

Leververvetting is een omkeerbaar proces. Dit betekent dat de vetopstapeling verdwijnt wanneer de oorzaak wordt weggenomen. De conditie van de lever kan dus weer verbeteren.

Veranderen levensstijl

 • Door middel van minder inname van calorieën en meer lichaamsbeweging kan u in gewicht afnemen. Een gewichtsafname van 5 tot 10 procent leidt al tot vermindering van de leververvetting. Dit helpt niet alleen de conditie van de lever verbeteren en dus ook de leververvetting, maar vermindert bijvoorbeeld ook het risico op een hartinfarct. Dit is belangrijk want patiënten met leververvetting hebben vaak ook een verhoogd risico op een hartinfarct.
 • Geen overmatig gebruik van alcohol
 • Geen medicatie nemen die schadelijk is voor de lever
 • U aten vaccineren tegen hepatitis  B, enz.

Behandelen van de verhoogde bloedsuikerspiegel

Patiënten die naast leververvetting ook diabetes mellitus hebben, worden meestal ook door een arts gezien die hierin gespecialiseerd is (endocrinoloog). Vaak start de endocrinoloog hiervoor dan medicatie op.

Vitamine E

Bij een ernstige vorm van leverontsteking en als u geen diabetes of een hartziekte hebt, kan de arts u de inname van vitamine E voorschrijven. Vitamine E zou de leverschade wat verminderen volgens enkele wetenschappelijke studies.

Operatie

Soms worden operaties voor een maagverkleining aangeraden bij patiënten die moeite hebben met het verliezen van 5 tot 10 procent van het lichaamsgewicht. 

Wetenschappelijk onderzoek

Farmaceutische firma’s doen veel onderzoek gedaan naar nieuwe medicatie om de vetopstapeling in de lever tegen te gaan. Deze medicatie wordt momenteel getest in vergevorderde fases van onderzoek. De medicatie bewees al zijn werkzaamheid en veiligheid, maar moet nu nog getest worden op grotere groepen patiënten. Ook in AZ Delta nemen we deel aan zo’n studies. 

 

Bron: info maag-darm-leverartsen, 9 juli 2020