Littekenbreuk

Een littekenbreuk is een verzwakking van de buikspieren ter hoogte van een litteken van een vroegere ingreep. Hierdoor ontstaat een opening waarlangs vet of buikinhoud (darm, maag, lever, milt) naar buiten wordt geduwd

Symptomen

 • Zwelling ter hoogte van het litteken, die teruggeduwd kan worden in liggende houding, maar die toeneemt naar de avond toe of bij persende bewegingen.
 • Soms pijn of een knellend gevoel na lang zitten of staan

Oorzaken

Meestal ontstaat deze zwelling geleidelijk bij het verouderen

 • door zwaar hefwerk of sport
 • door overgewicht
 • door verzwakt bindweefsel
 • genetische voorbeschiktheid

Soms ontstaan dit kort na een ingreep door overbelasting, wondinfectie, algemene zwakte

Onderzoek

Afhankelijk van de afmetingen, wordt een littekenbreuk meestal uitgewerkt aan de hand van een CT-scan.

Behandeling

Een littekenbreuk verdwijnt nooit spontaan en heeft de neiging groter te worden met de tijd. Als er pijn is, groei van de zwelling, organen die mee naar buiten stulpen,… kan men een ingreep uitvoeren.

Een beklemde littekenbreuk dient door middel van een spoedingreep onmiddellijk hersteld te worden. Dit wil zeggen dat er inhoud uit de buik vast komt te zitten in de zone van het litteken, wat erg veel pijn, en soms ook braken kan veroorzaken.

Operatie

Kan via een klassieke ingreep of een kijkoperatie (laparoscopie). Dit hangt vooral af van de techniek van de chirurg, en van de afmeting van de littekenbreuk.
Een littekenbreuk vergt steeds een algemene verdoving.

Kijkoperatie

wordt via 3 kleine insnedes de breukzak teruggeplaatst in de buikholte, de breukpoort toegenaaid en wordt de buikwand verstevigd met een ruim overlappend netje/mesh. 

Klassieke ingreep

Insnede ter hoogte van de breukzak en via deze weg wordt de breukzak teruggeplaatst, de spierlaag toegenaaid en de buikwand verstevigd met een netje/mesh tussen de spierlagen.

Het netje blijft levenslang ter plaatse en wordt goed door het lichaam verdragen.

De behandeling gebeurt meestal met een korte opname (ongeveer 1-5 dagen).
Soms krijgt u een pijnpomp en blaassonde, en wonddrains om wondvocht uit de geopereerde zone te verwijderen.
Een buikband kan ook aanwezig zijn ter ondersteuning.
De hechtingsdraad bevindt zich onderhuids en zal spontaan verdwijnen. Enkel het verband dient door de huisarts verwijderd te worden een week na de ingreep.

De geopereerde zone kan pijnlijk zijn na de ingreep: patiënten beschrijven doorgaans iets minder pijn na een kijkoperatie dan na een klassieke ingreep. Hiervoor kunnen pijnstillers worden voorgeschreven (bv. paracetamol).

De dagelijkse activiteiten kunnen opgebouwd worden naar gelang van de pijn: wij adviseren goed mobiel te zijn, soepele bewegingen zijn toegelaten (om thrombose te vermijden).
Zwaar hefwerk wordt afgeraden: uw chirurg vertelt u meer over de duur en manier van revalidatie.
Als u niet goed mobiel bent na de ingreep, zullen antithrombosespuitjes worden toegediend.

Risico

Geen enkele ingreep is zonder risico. Complicaties na littekenbreukchirurgie zijn afhankelijk van de complexiteit van de breuk, onder andere:

 • trombose
 • longontsteking,
 • nabloeding
 • bloeduitstorting (hematoom)
 • wondvochtophoping (seroom)
 • wondinfectie.

 

 

Bron: dienst chirurgie, 21 februari 2023