Longfibrose IPF

IPF (Idiopatische Pulmonale Fibrose) is één van de vele verschillende vormen van longfibrose. Bij deze aandoening wordt een overmatige hoeveelheid littekenweefsel gevormd rondom de longblaasjes, waardoor deze verstijven, het longvolume inkrimpt en de zuurstofopname bemoeilijkt wordt.

Symptomen

IPF uit zich klassiek onder vorm van

  • kortademigheid
  • en/of (droge) hoest.

Onderzoeken

Longauscultatie
Een eerste, makkelijk én gevoelig onderzoek is de longauscultatie, waarbij de arts met de stethoscoop op de longen luistert. Longfibrose laat hierbij vaak kenmerkende afwijkingen horen.

Longfunctie
Onder begeleiding van een verpleegkundige worden een aantal oefeningen uitgevoerd om het longvolume en de capaciteit om zuurstof op te nemen in kaart te brengen.

CT thorax
Via een bijzonder gevoelige hogeresolutie-CT-scan wordt het littekenweefsel effectief in beeld gebracht. Dit laat toe om de specifieke kenmerken van de longfibrose in detail te beoordelen.

Bloedname
Er wordt een uitgebreide bloedname uitgevoerd om de longfibrose en de eventuele onderliggende oorzaak verder te karakteriseren.

Bronchoscopie
Hierbij kijkt de arts met een camera in de luchtwegen om gerichte stalen te kunnen afnemen. Deze stalen worden vervolgens in het laboratorium onderzocht op evt ontstekingscellen. Dit kan helpen bij de keuze van behandeling.

Biopsie
Wanneer het - na heel wat voorafgaande onderzoeken - moeilijk blijft om de longfibrose te karakteriseren, wordt soms overgegaan tot biopsiename van de long via een kijkoperatie of via een 'starre bronchoscopie' onder narcose.

Behandeling

Medicatie

IPF is helaas niet te genezen, doch er is wel specifieke medicatie beschikbaar die de verdere evolutie van de aandoening kan afremmen. Deze medicatie is evenwel niet voor iedereen even geschikt. Vandaar het belang van een voorafgaande grondige en individuele evaluatie om de beste behandelingsoptie te kunnen kiezen.

Bekijk hier de video met meer uitleg.

 

 

Gespecialiseerde artsen

Dr. Hannelore Bode

 

Info: artsen dienst longziekten