Slokdarmkanker

AZ Delta heeft een erkenning als slokdarmcentrum voor West-Vlaanderen. Alle chirurgie van slokdarmkankers wordt gecentraliseerd binnen AZ Delta en wordt uitgevoerd door artsen met veel ervaring.

Symptomen

De meest voorkomende klachten bij slokdarmkanker zijn:

 • het gevoel dat eten niet goed zakt of blijft steken
 • teerachtige pikzwarte ontlasting
 • pijnlijk of vol gevoel ter hoogte van borstbeen
 • duizeligheid en vermoeidheid
 • langdurige hikklachten
 • onverklaarbaar gewichtsverlies
 • hoesten en verslikken
 • bloed braken
 • verminderde eetlust
 • een schorre stem of heesheid

Oorzaken

De voornaamste risicofactoren die de kans op slokdarmkanker doen toenemen zijn:

 • roken
 • alcohol
 • obesitas

Onderzoeken

Bij het vermoeden van slokdarmkanker worden verschillende onderzoeken uitgevoerd om de uitgebreidheid van de ziekte enerzijds en de functionele status (fitheid) van de patiënt anderzijds in kaart te brengen.

Gastroscopie
Een onderzoek waarbij de arts een fijn flexibel buisje  inbrengt tot in de slokdarm en de maag om de uitgebreidheid te beoordelen en biopsies te nemen voor pathologische diagnose.

Biopsie
Bij het vaststellen van afwijkingen kan de arts een stukje weefsel  wegnemen. Deze biopsie wordt naar het lab verstuurd voor onderzoek. Daar wordt door artsen (anatoompathologen) gekeken of er kwaadaardige cellen worden waargenomen. 

Beeldvorming
-  CT-scan
-  PET-scan
Hiermee wordt de uitbreiding vastgesteld in de slokdarm en wordt er gekeken of er verspreiding is naar klieren of organen elders in het lichaam.

Long- en hartonderzoek
om de fitheid van de patiënt te beoordelen

Behandeling

Chirurgie

Endoscopie

Endoscopische wegname van kleine, oppervlakkige slokdarmtumoren: ESD (endoscopische submucosale dissectie)

Operatie

Bij deze operatie wordt een stuk van de slokdarm verwijderd,
al dan niet na een voorbehandeling (radiotherapie en chemotherapie)

Niet-chirurgische behandeling

Radiotherapie en chemotherapie
Radiotherapie of chemotherapie als palliatieve behandeling bij uitgezaaide ziekte

Meer info

www.slokdarmcentrum.be

Gespecialiseerde artsen

Endoscopie

Dr. Dominiek De Wulf  AZ Delta

Chirurgie

Dr. Yannick Mandeville AZ Delta
Dr. Hans De Loof AZ Delta
Dr. Jan Lesaffer AZ Sint-Jan Brugge
Dr. Peter Lissens Sint-Andriesziekenhuis