You are here

Mensen die aan zelfdoding denken beter opvolgen

13 organisaties uit Midden-West-Vlaanderen hebben hun handtekening gezet onder de engagementsverklaring ‘zorg(continuïteit) voor suïcidale personen’. De betrokken zorgverleners willen de zorg voor mensen die aan zelfdoding denken,nog beter opvolgen tijdens het hele traject.

Groep ondertekenaars zorgcontinuïteit mensen zelfdoding

Met 3 zelfdodingen per dag scoort Vlaanderen hoog in vergelijking met onze omringende landen. Dit vraagt dus de nodige actie. Aangezien ‘Suïcide voorkom je niet alleen’ een fundament is in het veld van preventie besluiten de zorgpartners in de regio Midden-West-Vlaanderen de handen in elkaar te slaan.

Preventie hoog op agenda

Politie RIHO & Arro Ieper, CAW Centraal-West-Vlaanderen, CGG Mandel & Leie, CGG Largo, Mobiele behandelteams jongeren en volwassenen,  AZ Delta, AZ Sint-Andries Tielt, Sint-Jozefskliniek Izegem, Jan Yperman Ziekenhuis, Kliniek Sint-Jozef Pittem en het psychiatrisch ziekenhuis H.-Hart Ieper willlen binnen de eigen organisatie suïcidepreventie hoog op de agenda plaatsen en ook investeren in zorgcontinuïteit.

Risico bij doorverwijzing

Het is namelijk realiteit dat suïcidale personen vaak lange zorgtrajecten afleggen en met verschillende voorzieningen en hulpverleners in contact komen. Hoe komen we dan tot warme en goede zorg in deze vaak complexe situaties? Het is hoe dan ook cruciaal dat de betrokken zorgverleners de zorg voor suïcidale personen goed op elkaar afstemmen. Informatie moet correct doorstromen en suïcidale personen moeten opgevolgd worden tijdens hun traject tussen en binnen zorgorganisaties. De doorverwijzing naar andere hulpverleners en de tijd daartussen is namelijk risicovol.