You are here

Minder straling bij radiologische onderzoeken

Deze week kregen de recent gestarte verpleegkundigen op de dienst radiologie van
AZ Delta opleiding in blind positioneren door docent medische beeldvorming Dirk De Backer van Hogeschool Odisee in Brussel. Deze techniek zorgt ervoor dat door het efficiënter en sneller correct positioneren van de patiënt voor het maken van medische beelden, de stralingsdosis voor de patiënt kan worden verminderd. Ook de kwaliteit van de beelden wordt op die manier beter.

De basisonderzoeken op de dienst radiologie, zoals het klassieke röntgenonderzoek (RX), worden zelfstandig uitgevoerd door een vast team van verpleegkundigen en technologen.
Op basis van een voorafgaande analyse van 150 eerder gemaakte röntgenfoto’s, kwam docent De Backer deze week op de werkvloer gericht opleiding geven aan het team verpleegkundigen. Door specifieke technieken per ziektebeeld aan te leren om de patiënt efficiënter te positioneren voor de beeldopname, gaat er minder tijd verloren en wordt de bestralingsduur voor de patiënt gevoelig verminderd. Door een betere positionering wordt meteen ook de kwaliteit van het beeld verbeterd, wat voor de radioloog een verbeterd inzicht schept. Coördinerend hoofdverpleegkundige radiologie Benoit Durnez: “Wij streven voortdurend naar het optimaliseren van onze dienst. Met deze techniek zetten wij zowel in op de gezondheid en het comfort van onze patiënten, op de uitgebreide kennis en know-how van onze verpleegkundigen en hun zelfstandig functioneren en op de kwaliteit van de beelden.”


Momentopname opleiding blind positioneren, v.l.n.r. Dirk De Backer, Benoit Durnez, Elien Soenen