You are here

Momo-prijs voor arts intensieve zorg

De zesde MoMo-prijs, gaat dit jaar naar dr. Catherine Vandewaeter. De medisch-ethische commissie reikt deze award jaarlijks uit aan de persoon die de meeste morele moed vertoont. Wie dat wordt, bepalen de medewerkers van ons ziekenhuis door vooraf enkele genomineerden naar voor schuiven.


MoMo-prijs voor dr. Vandewaeter

Dr. Vandewaeter werkt op de dienst intensieve zorg. Medewerkers nomineerden dr. Vandewaeter voor haar goede communicatie met patiënten en naasten. “Ze respecteert hun wensen en waarden en neemt weloverwogen behandelbeslissingen in samenspraak”, aldus haar collega’s. Op 23 mei, tijdens het avondsymposium van de commissie medische ethiek, wordt ze samen met andere geMoMineerden in de bloemetjes gezet.

Dr. Vandewaeter was duidelijk verrast met de MoMo-prijs. Bekijk hieronder de video.