You are here

Nauwere samenwerking met St. Andriesziekenhuis

Het St. Andriesziekenhuis Tielt en AZ Delta Roeselare-Menen willen nog meer dan in het verleden, de krachten bundelen om een kwaliteitsvolle ziekenhuiszorg in de regio verder uit te bouwen. Daarom hebben beide ziekenhuizen vandaag een intentieverklaring in die zin ondertekend.

Het maatschappelijk doel van een ziekenhuis is de best mogelijke kwaliteit van zorgen bieden aan patiënten. De komende jaren wil AZ Delta investeren in de uitbouw van nieuwe net - en samenwerkingsverbanden met andere ziekenhuizen. Kleinere en grotere ziekenhuizen kunnen elkaar namelijk versterken en in het kader van de best mogelijke besteding van de middelen is dit aangewezen.

Er zal een samenwerking komen in een ziekenhuisassociatie of in een nieuwe nog te ontwikkelen structuur voor ziekenhuizen die een netwerk uitbouwen.

De twee ziekenhuizen zullen hun aanbod op elkaar afstemmen. Zo kan een complementair netwerk worden ontwikkeld, in overleg met de huisartsen en de Vlaamse overheid.

Beide ziekenhuizen zullen een gezamenlijk kwaliteitsbeleid uitbouwen: ze hebben de ambitie om een ziekenhuisaccreditatie te verwerven en te werken aan kwaliteit aan de hand van kwaliteitsindicatoren.

Tot slot zullen beide ziekenhuizen samenwerken op het vlak van aankoop, logistiek, laboratorium, ICT en ziekenhuisapotheek.