You are here

Nieuw diensthoofd spoed

Dr. Jelle Swinnen is aangesteld als medisch diensthoofd van de dienst spoedgevallen van AZ Delta. Sinds september is hij in ons ziekenhuis gestart als urgentiearts. Na zijn master in de geneeskunde die hij behaalde met grote onderscheiding, specialiseerde hij zich in de urgentiegeneeskunde. In het kader van die opleiding liep hij stages in AZ Delta, AZ Damiaan, AZ Sint-Jan Brugge, UZ Brussel en UZ Leuven. Daarnaast volgde hij de bijzondere opleiding antibioticabeleid en behaalde hij het getuigschrift van postgraduaat rampenmanagement.

Dr. Swinnen koos bewust voor urgentiegeneeskunde: “De zorg voor patiënten in teamverband met een beperkt aantal middelen en in diverse omstandigheden blijft voor uitdagingen zorgen. Als urgentiearts hebben we ook de mogelijkheid om samen te werken met vele andere disciplines binnen en buiten het ziekenhuis, wat het alleen maar boeiender maakt.”

Tijdens deze COVID-19-crisis bewees dr. Swinnen klaar te zijn om leiding te geven aan een afdeling waar snel en krachtdadig dient te worden geschakeld. Op korte tijd heeft hij al heel wat appreciatie gekregen binnen het ziekenhuis. De dienst spoedgevallen van AZ Delta is met dr. Swinnen in goede handen.