You are here

Nieuw type behandeling voor leukemie

Voor een patiënt voor wie er geen andere opties meer waren, heeft de dienst hematologie in het kader van een klinische studie een nieuw type behandeling voor leukemie opgestart. Het gaat om een erg complexe techniek. Deze techniek zou een hogere doeltreffendheid en ook langer effect hebben.

Er werd in AZ Delta een specifieke soort witte bloedcellen van de patiënt zelf verzameld. Deze cellen zijn door het lab van een extern biofarmaceutisch bedrijf genetisch geprogrammeerd via een zeer gespecialiseerde techniek. Door deze herprogrammering zijn de witte bloedcellen in staat om kwaadaardige bloedcellen, zoals in geval van leukemie, te vernietigen.
De patiënt kreeg een voorbereidende behandeling met chemotherapie om de omstandigheden in het bloed te creëren die ideaal zijn om de geherprogrammeerde witte bloedcellen terug te ontvangen. Daarna zijn deze bloedcellen op de isolatie-eenheid toegediend aan de patiënte. Het was wereldwijd de eerste toediening van deze next-generation CAR-T-cellen.
Nu volgt nog een kritieke periode van meerdere weken om eventuele complicaties op te volgen en te behandelen.

Studiecoördinatoren Ruth Demeersseman, Lieke Seynaeve en Lies Breyne (zittend)
Transplantcoördinator Evelyne Dewulf, apotheker Veroniek Ryssaert, dr. Dries Deeren (hematoloog), kwaliteitsverantwoordelijke aferese Marleen Neyrinck, dr. Elise Missault (specialist in opleiding), dr. Lien Deleu (hematoloog), hoofdverpleegkundige van afdeling Lydie Verfaillie (staand)
Niet op de foto: dr. Caressa Meert (hematoloog) en studiecoördinator Veerle De Meulemeester.