You are here

Nieuwe behandeling voor rokerslong

De longartsen van AZ Delta werken mee aan een Europees onderzoek, om nieuwe technieken te ontwikkelen voor de behandeling van rokerslong.  In de luchtweg worden een soort klepjes geplaatst die de zieke delen van de long afsluiten, waardoor er meer ruimte vrijkomt voor de gezondere delen van de long.

 

COPD of rokerslong is een frequent voorkomende longaandoening die vaak tot belangrijke klachten leidt zoals kortademigheid en hoest.
Tot nog toe bestond de behandeling vooral uit rookstopbegeleiding en medicatie (de zogenaamde ’puffers’).
Voor een aantal patiënten met rokerslong hebben deze behandelingen echter weinig effect.  Daarom is men steeds op zoek naar nieuwe behandelingen
Onder leiding van dr. Kris Carron, longarts bij AZ Delta,  zijn al 6 patiënten met de nieuwe techniek behandeld.
 
Voor meer informatie kan u terecht bij dr. Kris Carron via kris.carron@azdelta.be of op 056 52 21 43.