You are here

Nieuwe bezoekregeling

Patiënten die meer dan 2 nachten in het ziekenhuis verblijven, mogen bezoek ontvangen vanaf de eerste dag, tenzij ze opgenomen zijn in een corona-afdeling.
Er mag 1 bezoeker tegelijk komen per dag voor maximum een uur.

Bezoek is mogelijk op weekdagen tussen 18 en 20 uur en in het weekend tussen
14 en 18 uur.

Voor mantelzorgers maken we graag een uitzondering als hun aanwezigheid essentieel is voor de zorg van de patiënt. Voor hen gelden geen bezoekuren. In overleg met de afdeling kan er per week 1 mantelzorger toegelaten worden op de afgesproken uren.
Als de patiënt in een corona-afdeling ligt, moet de mantelzorger dezelfde persoonlijke beschermingsmiddelen dragen als de verpleegkundigen.

Voor naasten van mensen in een kritieke of eindelevensfase kunnen afspraken gemaakt worden met de afdeling over wanneer bezoek mogelijk is.