You are here

Nieuwe directieleden

Recent werden Hans Crampe en Jan Hebbrecht aangesteld als nieuwe leden binnen het directieteam van AZ Delta. Hans Crampe vervult nu de rol van adjunct-algemeendirecteur en Jan Hebbrecht werd benoemd tot verpleegkundig paramedisch directeur.  

Adjunct-algemeendirecteur Hans Crampe

Adjunct-algemeendirecteur Hans Crampe krijgt sturende bevoegdheden rond de voorbereiding van de ingebruikname van campus Rumbeke, het op punt stellen van interne processen en de aansturing van ICT. Hij zal ook het managementcomité voorzitten.
Hans Crampe heeft een uitgebreide ervaring van vijftien jaar als directielid in AZ Maria Middelares, Gent. Hij was er onder meer directeur informatica, aankoop, facilitaire diensten en nieuwbouw en werkt sinds 2011 als verpleegkundig-paramedisch directeur. Deze ervaring, zowel in zorg als in zorgondersteuning, maakt hem erg geschikt met de vele uitdagingen die voor ons liggen. 

 

Verpleegkundig en paramedisch directeur Jan Hebbrecht

Verpleegkundig en paramedisch directeur Jan Hebbrecht, startte zijn carrière bij AZ Delta op 1 januari 2016 als zorgmanager en hij was sinds augustus al waarnemend verpleegkundig paramedisch directeur. Daarvoor werkte hij 16 jaar in het AZ Sint Lucas in Gent, waarvan 12 jaar als manager. 

We wensen beiden veel succes!