You are here

Nieuwe medisch directeur

Dr. Lieven Wostyn is door de raad van bestuur en na positief advies van de medische raad aangesteld als nieuwe hoofdarts/medisch directeur van AZ Delta. Dr. Wostyn zal deze opdracht voltijds opnemen vanaf begin 2019. 

dr. Lieven Wostyn

Dr. Lieven Wostyn begon zijn carrière als anesthesist in het toenmalige Stedelijk Ziekenhuis Roeselare in 1986 en bouwde beleidservaring uit als hoofdarts van het voormalig Stedelijk Ziekenhuis Roeselare en voorzitter van de medische raad. In 2011 studeerde hij af als master in law gespecialiseerd in burgerlijk recht en gezondheidsrecht. Tot vorig jaar was dr. Wostyn voorzitter van de provinciale Orde der Artsen van West-Vlaanderen. We wensen hem veel succes!