You are here

Nieuwe neurochirurg, dr. Du Four

Op 2 november is dr. Stephanie Du Four gestart als staflid op de dienst neurochirurgie. Ze haalde haar master aan de VUB in Brussel. Daarna in 2012 trok ze een half jaar naar Luxemburg voor een research fellowship in Norlux Neuro-oncology Laboratory. In 2015 legde ze haar doctoraat in de medische wetenschappen af. Dr. Du Four kreeg haar erkenning als specialist in de neurochirurgie in 2020 met opleiding in UZ Brussel. Tijdens haar residentschap in het UZ Brussel ontwikkelde ze naast de neuro-oncologie een bijzondere ervaring in de pediatrische neurochirurgie. Ze is verder gespecialiseerd in minimaal invasieve spinale chirurgie en volgde eveneens een bijkomende opleiding neuro-monitoring. Dr. Du Four zal als neurochirurg werkzaam zijn in het AZ Delta campus Rumbeke en op donderdag op de campus Menen.