You are here

Nieuwe techniek voor beroerte

Bij een beroerte gaan de neurologen voortaan na of trombectomie aangewezen kan zijn. Trombectomie is een ingreep om een bloedklonter te verwijderen uit de hersenbloedvaten. Ook in AZ Delta wordt deze techniek nu toegepast.

Mevrouw met handen aan het hoofd en gezicht vertrokken van pijn

Een beroerte ontstaat doordat een hersenslagader door een bloedklonter verstopt raakt. Hierdoor is er geen bloeddoorstroming meer naar een deel van de hersenen, dus ook geen aanvoer van zuurstof en voedingsstoffen. De behandeling bestaat uit het toedienen van een infuus met een klonteroplossende medicatie (trombolyse). Deze behandeling moet binnen de 4,5 uur na het begin van de symptomen kunnen starten om de gevolgen van een hersentrombose zoveel mogelijk te beperken. Een snelle opname in het ziekenhuis is dus noodzakelijk bij een beroerte.

Soms is de klonter op beeldvormend onderzoek van de hersenbloedvaten duidelijk zichtbaar. In dat geval kan worden geprobeerd om de klonter te verwijderen (trombectomie). Vanuit de lies wordt dan een katheter opgeschoven om de klonter uit het bloedvat weg te halen.
Deze behandeling moet ook zo snel mogelijk na het begin van de symptomen worden uitgevoerd.  

Recente studies toonden aan dat de kans op al dan niet gedeeltelijk herstel op de lange termijn beter is als samen met trombolyse aanvullend een trombectomie kan worden verricht.