You are here

Nieuwe techniek voor patiënten met emfyseem

De dienst longziekten van AZ Delta is een rekruterend centrum onder de Europese sites, die deelnemen aan een klinische studie over een innovatieve behandeling voor gevorderd longemfyseem.

Emfyseem is een veel voorkomende longaandoening, die vaak resulteert in klachten zoals kortademigheid na inspanning en moeite om dagdagelijkse activiteiten uit te oefenen. Tot nu toe konden deze patiënten enkel behandeld worden met medicatie of voor een geselecteerde groep door een ingewikkelde longoperatie. De nieuwe behandeling bestaat uit het plaatsen van kleine kleppen (Zephyr ® EBV) in de luchtwegen, die de ziekere delen van de long afsluiten. Omdat deze zieke delen van de behandelde long inkrimpen, kunnen de gezondere gedeelten meer uitzetten en efficiënter werken.

Het doel van deze studie is om na te gaan welke doelgroep het beste resultaat geeft. Hiertoe worden de klinische resultaten van de bronchoscopische longvolumevermindering (BLVR) met behulp van de Zephyr ® EBV vergeleken met de standaardzorg bij het behandelen van emfyseempatiënten. Potentiële voordelen zijn verbetering van longfunctie, weer makkelijker inspanningen kunnen doen en meer levenskwaliteit. Momenteel kan geen voordeel aangetoond worden, daarom is verder onderzoek noodzakelijk.

Voor verdere informatie, contacteer Sophie Adriaens op sophie.adriaens@azdelta.be of 051 23 71 33.