You are here

Nieuwe technologie betere diagnose coronapatiënten

In het kader van de strijd tegen corona of COVID-19, wordt het steeds belangrijker om de diagnose en de behandeling van COVID-19-patiënten zo efficiënt en optimaal mogelijk te maken.
De dienst radiologie van AZ Delta gaat daarom als eerste in België structureel gebruik maken van een nieuwe techniek, nl. functionele respiratoire beeldvorming (FRI).

AZ Delta gaat een samenwerking aan met het Vlaamse bedrijf Fluidda dat de techniek ontwikkelde en op punt stelde tijdens de eerste COVID-19-uitbraak.
Bij COVID-patiënten zijn de kleine bloedvaten in de longen aangetast door het virus. Die kleine bloedvaten zijn belangrijk voor de zuurstofopname. Als ze bijvoorbeeld vernauwd zijn, wordt de uitwisseling van zuurstof met de rode bloedcellen bemoeilijkt.
Op een gewone CT-scan is de aantasting van de kleine bloedvaten in de longen niet zichtbaar maar met de FRI van Fluidda kan in beeld worden gebracht hoe ernstig de aantasting is.

Door deze techniek is dus een betere en meer gedetailleerde diagnose mogelijk en kan ook beter worden ingeschat hoe erg de patiënt er aan toe is.
Dat brengt een grotere voorspelbaarheid mee van welke zorg de patiënt zal nodig hebben wat leidt tot een betere organisatie van de beschikbaarheid van bedden voor coronapatiënten in het ziekenhuis.

Inmiddels is de betrouwbaarheid van de techniek in meerdere klinische studies aangetoond waardoor ze ingezet kan worden om de diagnose en beste zorg van elke individuele patiënt te bepalen. AZ Delta baseert zich meer en meer op gegevens van patiënten om door gebruik van innovatieve technieken de kwaliteit van de zorg te verbeteren.