You are here

Nieuwe urgentiearts

Dr. Jelle Swinnen is aangesteld als arts op de dienst spoedgevallen vanaf 1 september. Na zijn opleiding als arts heeft hij zich gespecialiseerd in urgentiegeneeskunde aan UZ Leuven.  

pasfoto dr. Swinnen

Voor zijn specialisatie deed hij ervaring opin UZ Brussel, AZ Sint-Jan in Brugge en AZ Delta Roeselare. Dr. Swinnen heeft daarnaast een postgraduaat rampenmanagement en wil zich daar nog verder op toeleggen