You are here

Nieuwe urgentiearts

Dr. Johan Helderweirt is gestart als staflid op de diens urgentiegeneeskunde. Hij specialiseerde zich in anesthesie-reanimatie en haalde in 2010 aan de KU Leuven de beroepstitel urgentiegeneeskunde. 

Pasfoto dr. Helderweirt

In 2011 kwam daar nog het getuigschrift rampenmanagement en de beroepstitel intensieve zorg bij. In 2014 trok hij naar Harvard voor het Certified Emergency Dpt Executive.