You are here

Ontwikkeling platform medische beeldvorming op afstand

Siemens Healthineers België en AZ Delta werken samen om vanop afstand MRI-onderzoeken uit te voeren. Dit biedt voordelen vanuit verschillende perspectieven. Onderzoeken kunnen in het vertrouwde ziekenhuis, dicht bij de patiënt, worden uitgevoerd door optimaal gebruik van technologen en door efficiënte inzet van specifiek opgeleide medisch technologen.


Een beeld van medische beeldvorming op afstand

Het aantal onderzoeken neemt toe, maar er zijn steeds minder technologen medische beeldvorming beschikbaar om deze uit te voeren. De wachttijden voor patiënten worden daardoor langer.

Siemens Healthineers en AZ Delta uit Roeselare willen beschikbare technologen efficiënter inzetten met een platform gestoeld op de syngo Virtual Cockpit-technologie van Siemens Healthineers. Deze technologie maakt het scannen door een technoloog vanop afstand mogelijk. In AZ Delta wordt de technologie al gebruikt over de verschillende campussen.

De partners onderstrepen de samenwerkingsmogelijkheden van WeScan. “Veel bedrijven spelen in op de schaarste van zorgprofielen met het oog op een lucratieve business, maar dat gaat ten koste van de kwaliteit en continuïteit in de zorg. Dat doen wij niet, integendeel, wij investeren met overtuiging in opleiding en loopbaanontwikkeling van onze medewerkers. Dit is essentieel, zeker in de snel evoluerende zorgcontext waar we met RADar, het leer en innovatiecentrum van AZ Delta, veel opportuniteiten zien, steeds vanuit een partnerschapfilosofie ”, zegt diensthoofd radiologie van AZ Delta, dr. Kristof De Smet.