You are here

Open vertelavond Pay Kongila

Vroedvrouw Ingrid Oda en verpleegkundige Klaas Calmeyn, beiden actief op campus Brugsesteenweg, trokken in februari naar Pay Kongila.

Foto van Pay Kongila in Congo

Dat is het partnerziekenhuis van AZ Delta in Congo. Ze zochten er uit of de steun die we met ons ziekenhuis schenken, via de NGO Memisa, goed besteed wordt. Ze leerden de werking van Memisa, van het ziekenhuis en haar medewerkers, en de lokale gezondheidscentra beter kennen. Aan de hand van hun foto’s zien we de positieve evolutie van de start van de samenwerking sinds juni 2010 tot nu. Tijdens hun missie ging ook bijzondere aandacht naar de school voor verpleegkundigen die verbonden is met het ziekenhuis.

Op donderdag 23 april doen Ingrid en Klaas hun verhaal tijdens een open vertelavond waarop iedereen van harte welkom is. Dit zal doorgaan vanaf 19.30 uur in Aula 01 in Hogeschool Vives, Wilgenstraat 32 in Roeselare.

Meer info bij Mieke Corneillie via mieke.corneillie@azdelta.be