You are here

Opstart afdeling psychogeriatrie

De nieuwe afdeling psychogeriatrie is opgestart in campus Rumbeke. In totaal zijn er 8 bedden beschikbaar voor fragiele oudere patiënten met psychische problemen.

Op deze afdeling werken een geriater en een ouderenpsychiater met hun team samen om de specifieke problematiek van ouderen met psychische moeilijkheden, goed op te vangen en te begeleiden. Het gaat meestal om ouderen van boven de 75 jaar die door hun leeftijd beperkingen hebben zoals bv. minder spiermassa en spierkracht waardoor ze vatbaarder zijn voor ziekteverwikkelingen.

Door de veroudering van de bevolking is er een grotere nood aan behandeling van deze kwetsbare, zorgbehoevende oudere mensen met psychische problemen.
Er komt ook een zorgpad voor psychische en cognitieve stoornissen bij ouderen, waarbij alle zorgverleners van deze patiënten betrokken worden bij de behandeling zowel in het ziekenhuis, maar ook thuis of in het woon-zorgcentrum.
Tegen de zomer zouden er dan 20 bedden beschikbaar zijn op de nieuwe afdeling.