You are here

Overlijden dr. Lieven Cardoen

Dr. Lieven Cardoen is gisteren onverwacht overleden.

dr. Cardoen

Hij was een paar weken afwezig door ziekte. Dr. Cardoen werkte sinds begin jaren 80 als algemeen chirurg op campus Brugsesteenweg waar hij zijn vader dr. Gerard Cardoen, die ook algemeen chirurg was, opvolgde. Dr. Cardoen is 62 jaar geworden.

In de kapel/stille ruimte van campus Brugsesteenweg is een rouwhoekje ingericht waar een rouwregister kan worden ondertekend. Dat register zal dan aan de familie worden overhandigd. Wij wensen zijn familie ons oprecht medeleven en veel sterkte toe.