You are here

Overzicht bezoekregeling

Patiënten die meer dan 2 nachten in het ziekenhuis verblijven, mogen bezoek ontvangen vanaf de eerste dag, tenzij ze opgenomen zijn in een (pre)cohorte-afdeling . Er mag 1 bezoeker komen per dag voor maximum een uur.

Bezoekuren:
- op weekdagen tussen 18 en 20 uur
- in het weekend tussen 14 en 18 uur

Voor mantelzorgers gelden geen bezoekuren als hun aanwezigheid essentieel is voor de zorg van de patiënt. In overleg met de afdeling kan per week 1 mantelzorger worden toegelaten op de afgesproken uren. Als de patiënt in een (pre)cohorte-afdeling ligt, moet de mantelzorger dezelfde beschermingsmiddelen dragen als de verpleegkundigen. Voor naasten van mensen in een kritieke of eindelevensfase wordt met de afdeling afgesproken wanneer bezoek mogelijk is.

Kinderafdeling

Ouders (of voogden) mogen hun kind bezoeken op de kinderafdeling. Eén ouder mag blijven overnachten.

Op de afdeling neonatologie

Ouders mogen op bezoek komen, moeten hun handen ontsmetten en bij elk bezoek een chirurgisch masker dragen. Als een ouder koorts of duidelijke ademhalingssymptomen heeft, volgt een test. Op dat moment mogen beide ouders niet op bezoek komen tot het resultaat van de test is bekend.

Kraamafdeling

​Wie zwanger is en op raadpleging komt, mag zijn partner meebrengen. Een gezonde partner of vertrouwenspersoon mag bij de bevalling aanwezig zijn.
Bezoek op de kraamafdeling blijft beperkt tot het eigen gezin (dus ook geen grootouders).

Een partner die hoest, ademhalingsproblemen of koorts heeft, mag niet bij de bevalling zijn en niet op bezoek komen.