You are here

Parkinguitrit Steenstraat valt weg ikv schoolstraat

Op campus Brugsesteenweg valt de parkinguitrit aan de Steenstraat weg, omdat dit een schoolstraat wordt, waar autoverkeer gelimiteerd wordt.
Om dit te compenseren komt er in de Brugsesteenweg, naast de twee ingangen, nu ook terug een uitrit. Aan de kant van de Noordlaan blijft de bestaande in- en uitrit van toepassing.
We willen zo graag bijdragen aan een veilige omgeving voor de naburige school.