You are here

Digipunt, hulp bij digitale vaardigheid

Hebt u vragen of nood aan ondersteuning voor

  • het gebruik van het AZ Delta zorgportaal mijn.azdelta.be
  • het online maken van een afspraak, resultaat inkijken, koppeling van het ouder-kind dossier,…
  • het invullen van onlinevragenlijsten via het zorgportaal 
  • het gebruik van andere digitale toepassingen zoals itsme...

We helpen u hierbij graag verder in ons Digipunt. Wij ontvangen u met plezier in campus Rumbeke, op de eerste verdieping bij het Zorgcontact, tijdens de kantooruren van 8.30 uur tot 18 uur. Deze ondersteuning gebeurt in samenwerking met ARhus.  Daar kan je ook altijd terecht voor ondersteuning bij Itsme of andere IT-vragen.

U kunt ons tijdens de openingsuren ook telefonisch bereiken via het nummer 051 23 71 10 of via mail naar digipunt@azdelta.be