You are here

Aanmelden via de kiosk

Hoe meldt u zich aan als patiënt?

Komt u als patiënt

  • voor een raadpleging bij een arts
  • voor een onderzoek (bv radiologie, bloedafname, isotopenscan,…)
  • naar een dagziekenhuis
  • voor een opname

dan moet u zich altijd eerst via de kiosk in de inkomhal aanmelden. Daarom komt u best een half uur voor de geplande afspraak langs.

Bij problemen staan de onthaalmedewerkers of vrijwilligers klaar om u verder te helpen. 

Om u aan te melden volgt u deze stappen.

Stap 1

Scherm van stap 1 bij inschrijving

Neem uw elektronische identiteitskaart en breng die in, in de kiosk.

Als u uw identiteitskaart vergeten bent, kunt u dit aanduiden op het aanraakscherm. U krijgt dan een volgnummer waarmee u plaatsneemt in de wachtzaal. Een onthaalmedewerker zal u aan de hand van uw volgnummer oproepen en verder helpen.

Scherm van vervolg stap 1 bij inschrijving

Stap 2

Scherm van stap 2 bij inschrijving

Controleer uw persoonlijke gegevens.

Als u merkt dat deze niet juist zijn, dan kunt u dit aangeven op het aanraakscherm. U krijgt dan een volgnummer waarmee u plaatsneemt in de wachtzaal. Een onthaalmedewerker zal u aan de hand van uw volgnummer oproepen en verder helpen.

Stap 2b

Scherm van stap 2b bij inschrijving

U krijgt dit scherm enkel te zien als in ons systeem niet genoteerd is of u al dan niet toestemming geeft om uw gegevens te delen met uw behandelende zorgverleners.

Druk ja, indien u akkoord gaat dat uw behandelende artsen gegevens kunnen uitwisselen. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen we naar www.cozo.be

Stap 3

Scherm van stap 3 bij inschrijving

Geef aan of u komt voor een arbeidsongeval, expertise (controle onderzoek bv. na ongeval) of levensverzekering; en of u op dit moment in een ander ziekenhuis verblijft.

Indien dit voor u het geval is, druk ‘ja’. U krijgt dan een volgnummer waarmee u plaatsneemt in de wachtzaal. Een onthaalmedewerker zal u aan de hand van uw volgnummer oproepen en verder helpen.

Stap 4

Scherm van stap 4 bij inschrijving

Controleer de gegevens voor uw afspraak/afspraken.

Let op! Dit scherm kan enkel verschijnen wanneer uw afspraak voor een raadpleging/onderzoek/dagopname bekend is (voor afspraken die niet genoteerd zijn in ons systeem: zie alternatief scherm onderaan met meer uitleg).

Als u merkt dat deze gegevens niet juist zijn, dan kunt u dit aangeven op het aanraakscherm. U krijgt dan een volgnummer waarmee u plaatsneemt in de wachtzaal. Een onthaalmedewerker zal u aan de hand van uw volgnummer oproepen en verder helpen.

Stap 5

Scherm van stap 5 bij inschrijving

Neem uw etiketten uit de kiosk. Deze geeft u nadien af bij uw arts of het secretariaat.

Neem uw ticket met route-uitleg. Op dat ticket krijgt u aanwijzingen waar u moet zijn voor uw afspraak. 

Let op, als u voor een geplande (dag)opname komt, krijgt u

  • ofwel een volgnummer waarmee u plaatsneemt in de wachtzaal
  • ofwel onmiddellijk uw stickers en een routebeschrijving naar het dagziekenhuis.

Als u een volnummer kreeg zal de onthaalmedewerker u aan de hand van uw volgnummer oproepen en verder inschrijven.

Scherm van stap 5b bij inschrijving

Let op, als u voor een geplande (dag)opname komt, krijgt u een volgnummer waarmee u plaatsneemt in de wachtzaal. Een onthaalmedewerker zal u aan de hand van uw volgnummer oproepen en verder inschrijven.

Stap 3 Alternatief scherm

Scherm van stap 3b bij inschrijving

Als er geen afspraken bekend zijn in ons systeem, krijgt u het scherm hiernaast te zien. Hier kunt u aanduiden waarvoor u komt.

Als u kiest voor raadpleging, een opname of andere, krijgt u een volgnummer waarmee u plaatsneemt in de wachtzaal.

Indien u kiest voor radiologie of het lab, krijgt u etiketten en een routebeschrijving (cfr stap 5)