You are here

Elektronisch patiëntendossier

Via www.cozo.be kunt u via uw e-ID de gegevens in uw patiëntendossier bekijken.

Via PACSONWEB  kunt u beelden online bekijken. 

AZ Delta is op 20 april overgeschakeld op 1 geïntegreerd elektronisch patiëntendossier HiX.

Tegen begin 2019 komt er ook een patiëntenportaal waarop u als patiënt uw medisch dossier kan inkijken.