You are here

Elektronisch patiëntendossier

Zorgportaal voor patiënten

AZ Delta werkt met 1 geïntegreerd elektronisch patiëntendossier HiX.
In ons zorgportaal voor patiënten kunt u als patiënt zelf uw medisch dossier in AZ Delta bekijken.

Beelden bekijken

Via PACSONWEB  kunt u beelden online bekijken. 

COZO

Via www.cozo.be kunt u via uw e-ID de gegevens in uw patiëntendossier bekijken van verschillende ziekenhuizen