You are here

Online inzage dossier

Eigen dossier

tekening van iPad met zorgportaal erop

In het zorgportaal voor patiënten of het patiëntenportaal kunt u als patiënt online uw medisch dossier zelf inkijken. Al uw persoonlijke gegevens in verband met uw gezondheid zijn er beschikbaar.

  • medische brieven
  • resultaten van labonderzoeken of andere onderzoeken
  • een overzicht van de ingrepen die u onderging
  • een overzicht van de medicatie die wordt voorgeschreven als u het ziekenhuis verlaat na een onderzoek of ingreep

Op die manier hebt u meer informatie wat u toelaat om meer bewust keuzes te maken in verband met uw gezondheid. 

Medische resultaten zijn niet meteen zichtbaar voor de patiënt. De in artsen willen de resultaten eerst kunnen bespreken met u en er de nodige uitleg bij geven voor u ze kunt lezen in het portaal. 

Dossier van verwanten

U hebt alleen toegang tot uw eigen dossier online.

U kunt niet het dossier van iemand anders inkijken, tenzij u wettelijk vertegenwoordiger van een patiënt bent en hiervoor aeen aanvraag hebt gedaan via het portaal.

Stel dat u online een afspraak wil maken voor een van uw ouders, dan zal u een formulier moeten invullen dat bv uw moeder u toegang geeft om haar dossier met u te delen.

 

Wat met het dossier van uw kinderen?

Hoe uw dossier raadplegen?

Afspraken maken online

Vragenlijsten