You are here

Online inzage dossier

Eigen beveiligd dossier

tekening van iPad met zorgportaal erop

In het zorgportaal voor patiënten of het patiëntenportaal (mijn.azdelta.be) kunt u als patiënt online uw medisch dossier zelf inkijken. Al uw persoonlijke gegevens in verband met uw gezondheid in AZ Delta zijn er beschikbaar.

  • medische brieven
  • resultaten van labonderzoeken of andere onderzoeken
  • een overzicht van de ingrepen die u onderging
  • een overzicht van de afspraken die u maakte in het ziekenhuis

Op die manier hebt u meer informatie wat u toelaat om meer bewust keuzes te maken in verband met uw gezondheid. 

Als patiënt hebt u recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier. Uw dossier is strikt vertrouwelijk en enkel toegankelijk voor uw zorgverleners: behandelende artsen, verpleegkundigen en paramedici. Uw zorgverleners hebben enkel toegang tot die gegevens die relevant zijn in het kader van de zorg voor uw gezondheid.

Medische resultaten zijn niet meteen zichtbaar voor de patiënt. De artsen willen de resultaten eerst kunnen bespreken met u en er de nodige uitleg bij geven voor u ze kunt lezen in het portaal. 

Ga naar mijn.azdelta.be

 

 

Dossier van verwanten

U hebt alleen toegang tot uw eigen dossier online.

U kunt niet het dossier van iemand anders inkijken, tenzij u wettelijk vertegenwoordiger van een patiënt bent en de patiënt hiervoor een aanvraag heeft gedaan via het portaal.

Stel dat u online een afspraak wil maken voor een van uw ouders, dan zal uw vader of moeder eerst een formulier moeten invullen om u toegang te geven en zo het dossier met u te delen. De patiënt (uw vader of uw moeder dus) logt hiervoor in via mijn.azdelta.be in uw eigen dossier, doet via het luik administratie een aanvraag en vult de gevraagde gegevens in. 

Wat met het dossier van uw kinderen?

Hoe uw dossier raadplegen?

Afspraken maken online

Vragenlijsten

Toegang voor externe zorgverleners 

Digipunt

Hebt u vragen of nood aan ondersteuning voor

  • het gebruik van het AZ Delta zorgportaal mijn.azdelta.be
  • het online maken van een afspraak, resultaat inzien, koppeling van het ouder-kind dossier,…
  • het invullen van online vragenlijsten via het zorgportaal of MyCare (Awell)
  • het gebruik van andere digitale toepassingen zoals itsme...

We helpen u hierbij graag verder in ons Digipunt. Wij ontvangen u met plezier in campus Rumbeke, Deltalaan 1 Roeselare, in de onthaalruimte, lokaal 6 (naast de ombudsdienst) op maandag, woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 17 uur. Deze ondersteuning gebeurt in samenwerking met ARhus.  Daar kan je ook altijd terecht voor ondersteuning bij Itsme of andere ICT-vragen.

U kunt ons tijdens de openingsuren ook telefonisch bereiken via het nummer 051 23 71 10 of via mail naar digipunt@azdelta.be.