You are here

Online inzage dossier

Eigen beveiligd dossier

tekening van iPad met zorgportaal erop

In het zorgportaal voor patiënten of het patiëntenportaal (mijn.azdelta.be) kan je als patiënt online je medisch dossier zelf inkijken. Al je persoonlijke gegevens in verband met je gezondheid in AZ Delta zijn er beschikbaar.

  • medische brieven
  • resultaten van labonderzoeken of andere onderzoeken
  • een overzicht van de ingrepen die je onderging
  • een overzicht van de afspraken die je maakte in het ziekenhuis

Op die manier heb je meer informatie wat je toelaat om meer bewust keuzes te maken in verband met je gezondheid. 

Als patiënt heb je recht op een zorgvuldig bijgehouden patiëntendossier. Je dossier is strikt vertrouwelijk en enkel toegankelijk voor je zorgverleners: behandelende artsen, verpleegkundigen en paramedici. Alleen jouw zorgverleners hebben toegang tot die gegevens die relevant zijn in het kader van de zorg voor je gezondheid.

Medische resultaten zijn niet meteen zichtbaar voor de patiënt. De artsen willen de resultaten eerst kunnen bespreken met jou en er de nodige uitleg bij geven voor je ze kan lezen in het portaal. 

Ga naar mijn.azdelta.be

 

 

Dossier van verwanten

Je hebt alleen toegang tot je eigen dossier online.

Je kan het dossier van iemand anders niet inkijken, tenzij je wettelijk vertegenwoordiger van een patiënt bent en de patiënt hiervoor een aanvraag heeft gedaan via het portaal.

Stel dat je online een afspraak wil maken voor een van je ouders, dan zal je vader of moeder eerst een formulier moeten invullen om je toegang te geven en zo het dossier met je te delen. De patiënt (je vader of moeder dus) logt hiervoor in via mijn.azdelta.be in zijn eigen dossier, doet via het luik administratie een aanvraag en vult de gevraagde gegevens in. 

Patiëntenboekje en vragenlijsten

Patiëntenboekje

In het zorgportaal voor patiënten kan je het patiëntenboekje invullen. Dit is vereist voor elke ingreep. Zo nodig vult ook de huisarts een deel in. De huisarts kan dit online doen en jij als patiënt ook. Alleen het ondertekenen moet nog manueel gebeuren. Het is de bedoeling dat die handtekening op termijn ook elektronisch kan gebeuren. 

Opvolgen behandeling via vragenlijst

Sommige diensten waar je behandeld wordt, werken met vragenlijsten om het verloop van de behandeling thuis en in het ziekenhuis beter te kunnen opvolgen.

Voor sommige behandelingen kan ook met dagboeken worden gewerkt. Dan kan je zelf dag aan dag informatie noteren. 

Hoe uw dossier raadplegen?

Wat met het dossier van uw kinderen?

Vertrouwenspersonen

Toegang voor externe zorgverleners