You are here

Toegang voor externe zorgverleners

Wie kan je dossier raadplegen?

Soms kan het nodig zijn dat de gegevens over je gezondheid waar het ziekenhuis over beschikt, kunnen worden geraadpleegd door zorgverleners die je behandelen buiten het ziekenhuis. Via het zorgportaal kunnen gegevens veilig worden gedeeld met deze zorgverleners, zoals bijvoorbeeld je huisarts. Op het zorgportaal kan momenteel enkel je huisarts zich registreren als jouw zorgverlener.
In een latere fase zal het raadplegen van je dossier ook mogelijk zijn voor je apotheker, kinesist, of andere zorgverlener. De zorgverlener krijgt slechts toegang tot dat deel van het dossier dat voor hem/haar relevant is in het kader van de behandeling. Je kiest dan zelf welke zorgverlener je toegang verleent, en welke gegevens hij of zij kan raadplegen.

Deze gegevens laten toe je gezondheidstoestand correct in te schatten. Zowel bij routineonderzoeken als in noodsituaties is het belangrijk dat je de juiste zorg krijgt. Op die manier kan informatie worden gedeeld over de zorg en opvolging na een behandeling, resultaten van onderzoeken, allergieën…  of kan snel en eenvoudig een afspraak worden gemaakt bij een specialist in het ziekenhuis.

Toestemming voor inzage

Deze informatie-uitwisseling kan enkel gebeuren wanneer je als patiënt hiervoor je expliciete toestemming geeft. 

Je kan deze toestemming geven: 

Het is van belang dat deze toestemming in AZ Delta geregistreerd is, om je huisarts toegang te geven tot je dossier in het zorgverlenersportaal.

Je kan deze toestemming op elk ogenblik intrekken.

Meer info privacy

Wil je meer informatie?