You are here

Dossier kinderen

Toegang als ouder

Als ouder bent u de wettelijke vertegenwoordiger van uw kinderen tot zij meerderjarig worden. U kunt toestemming geven tot delen van de gezondheidsgegevens van uw kind en inzage krijgen in het dossier van uw kind via het zorgportaal zelf, via uw arts of door een beveiligd aanvraagformulier in te vullen online in het zorgportaal. 

Voor kinderen en jongeren tot 12 jaar kunt u als ouder of wettelijk vertegenwoordiger een aanvraag doen om het dossier te laten koppelen en in te kijken. U doet dit door in te loggen met uw eigen e-ID op het zorgportaal en te klikken op de beginpagina op de knop “Aanvraag koppeling dossier kind”. U vult dan het aanvraagformulier éénmalig in. U hebt hiervoor het kids-ID van uw kind (of een afschrift ervan) nodig.

Op de homepage van het zorgportaal patiënten staat een knop 'Inloggen/afspraak maken voor mijn kind'. Hierop moet u klikken om als ouder naar het dossier van uw kind te gaan nadat de éénmalige aanvraag is voltooid voor de koppeling van het dossier.

Ouders die gescheiden zijn hebben allebei recht op inzage in het dossier van hun kind. Zij kunnen ook afspraken maken. Let wel dat u samen beslist en beide akkoord gaat met een eventuele behandeling. De arts zal hiernaar informeren.

Ouders die ontzet zijn uit het ouderlijk gezag hebben geen inzagerecht. 

Een afspraak maken voor uw kind

Met kids-ID met pincode

Als u online een afspraak wil maken bij de kinderartsen campussen Rumbeke en Torhout, dan moet u via het AZ Deltazorgportaal een afspraak maken op naam van uw kind. Dit kan alleen op naam van uw kind.
Hiervoor kunt u met het kids-ID van uw kind aan de slag als het een kids-ID met een pincode is. Log in via https://mijn.azdelta.be via dit kids-ID met een kaartlezer en klik op 'afspraak maken'.

Geen kids-ID met pincode

Als u als ouder niet beschikt over kids-ID met pincode, dan moet u het dossier van uw kind de eerste keer koppelen met uw eigen dossier zodat u inlogt met uw eigen e-ID en kan doorklikken naar het dossier van uw kind en van daaruit een afspraak kunt maken.
Het is belangrijk dat u geen afspraken maakt als ouder onder uw eigen naam, maar dit steeds doet op naam van uw kind!

  • Stap 1: log beveiligd in via het zorgportaal met uw e-ID of itsme als ouder
  • Stap 2: ga op de startpagina naar het luik ‘administratie’ (bovenaan) en klik op ‘koppeling dossier kind’  
  • Stap 3: vul deze aanvraag in zoals omschreven. Hierbij dient u ook een foto/afschrift van het kids-ID of geboorteakte van het kind/jongere toe te voegen
  • Stap 4: klik op verzenden. Uw aanvraag zal behandeld worden door een AZ Deltamedewerker.

Ga enkele werkdagen later terug naar het zorgportaal https://mijn.azdelta.be, tabblad administratie en u ziet een bericht dat de aanvraag is behandeld.
Als u op bovenstaande knop 'Inloggen/afspraak maken voor mijn kind', klikt en verder doorklikt op de naam van uw kind, dan komt u in zijn/haar dossier. 
Maak dan een afspraak vanuit het dossier van uw kind, in naam van uw kind.

Dringende afspraak zonder koppeling of kids-ID met pincode

Als u dringend een afspraak wil maken voor uw kind (en uw aanvraag om het dossier van uw kind te koppelen, is nog niet afgehandeld door AZ Delta en/of u hebt geen kids-ID met pincode) of u wenst meer info, aarzel dan zeker niet om het secretariaat van uw kinderarts telefonisch te contacteren.

Toegang als kind

Kinderen vanaf de leeftijd van 12 jaar hebben automatisch zelf toegang tot het zorgportaal en hun dossier via eID met pincode. Zij kunnen zich registreren op het zorgportaal zelf.

Kinderen die voor de leeftijd van 12 jaar zelf hun dossier wensen te beheren kunnen dit indien een arts oordeelt dat zij hiertoe bekwaam zijn. Zij kunnen dan zelf afspraken maken en in bepaalde gevallen de inzage rechten van ouders beperken.

Voogden en bewindvoerders

De inzage verloopt in dat geval in principe via een arts.

Slechts in uitzonderlijke gevallen kan de voogd of bewindvoerder de inzagerechten van de patiënt zelf uitoefenen. U kunt zich hiervoor als voogd of bewindvoerder wenden tot de ombudsdienst. Breng hiervoor een kopie van het vonnis met uw aanstelling mee.

Inzage in een medisch dossier zonder dat u daartoe gerechtigd bent, is een misdrijf. Het ziekenhuis waakt streng over de privacy van zijn patiënten en doet steeds aangifte wanneer iemand zich onrechtmatig toegang verschaft tot een dossier.

Hoe inloggen in het dossier?