You are here

Dossier kinderen

Toegang als ouder

Als ouder ben je de wettelijke vertegenwoordiger van je kinderen tot zij meerderjarig worden. U kan toestemming geven voor het delen van de gezondheidsgegevens van je kind en inzage krijgen in het dossier van je kind via het zorgportaal zelf, via je arts of door een beveiligd aanvraagformulier in te vullen online in het zorgportaal. 

Voor kinderen en jongeren tot 12 jaar kan je als ouder of wettelijk vertegenwoordiger een aanvraag doen om het dossier te laten koppelen en in te kijken. Je doet dit door in te loggen met je eigen e-ID op het zorgportaal en te klikken op de beginpagina op de knop “Aanvraag koppeling dossier kind”. Je vult dan het aanvraagformulier éénmalig in. Hiervoor heb je het kids-ID van je kind (of een afschrift ervan) nodig.

Op de homepage van het zorgportaal patiënten staat een knop 'Inloggen/afspraak maken voor mijn kind'. Hierop moet je klikken om als ouder naar het dossier van je kind te gaan nadat de éénmalige aanvraag is voltooid voor de koppeling van het dossier.

Ouders die gescheiden zijn, hebben allebei recht op inzage in het dossier van hun kind. Zij kunnen ook afspraken maken. Let wel dat je samen beslist en beiden akkoord gaat met een eventuele behandeling. De arts zal hiernaar informeren.

Ouders die ontzet zijn uit het ouderlijk gezag hebben geen inzagerecht. 

Een afspraak maken voor je kind

Met kids-ID met pincode

Als je online een afspraak wil maken bij de kinderartsen op de campussen Rumbeke en Torhout, dan moet je via het AZ Deltazorgportaal een afspraak maken op naam van je kind. Dit kan alleen op naam van je kind.
Hiervoor kan je met het kids-ID van je kind aan de slag als het een kids-ID met een pincode is. Log in via https://mijn.azdelta.be via dit kids-ID met een kaartlezer en klik op 'afspraak maken'.

Geen kids-ID met pincode

Als je als ouder niet beschikt over kids-ID met pincode, dan moet je het dossier van je kind de eerste keer koppelen met je eigen dossier zodat je inlogt met je eigen e-ID en kan doorklikken naar het dossier van je kind en van daaruit een afspraak kan maken.
Het is belangrijk dat je geen afspraken maakt als ouder onder je eigen naam, maar dit steeds doet op naam van je kind!

  • Stap 1: log beveiligd in via het zorgportaal met je e-ID of itsme als ouder.
  • Stap 2: ga op de startpagina naar het luik ‘administratie’ (bovenaan) en klik op ‘koppeling dossier kind’.
  • Stap 3: vul deze aanvraag in zoals omschreven. Hierbij moet je ook een foto/afschrift van het kids-ID of geboorteakte van het kind/jongere toevoegen.
  • Stap 4: klik op verzenden. Je aanvraag zal worden behandeld door een AZ Deltamedewerker.

Ga enkele werkdagen later terug naar het zorgportaal https://mijn.azdelta.be, tabblad administratie en je ziet een bericht dat de aanvraag is behandeld.
Als je op bovenstaande knop 'Inloggen/afspraak maken voor mijn kind', klikt en verder doorklikt op de naam van je kind, dan kom je in zijn/haar dossier. 
Maak dan een afspraak vanuit het dossier van je kind, in naam van je kind.

Dringende afspraak zonder koppeling of kids-ID met pincode

Als je dringend een afspraak wil maken voor je kind (en je aanvraag om het dossier van je kind te koppelen, is nog niet afgehandeld door AZ Delta en/of je hebt geen kids-ID met pincode) of je wenst meer info, aarzel dan zeker niet om het secretariaat van je kinderarts telefonisch te contacteren.

Toegang als kind

Kinderen vanaf de leeftijd van 12 jaar hebben automatisch zelf toegang tot het zorgportaal en hun dossier via eID met pincode. Zij kunnen zich registreren op het zorgportaal zelf.

Kinderen die voor de leeftijd van 12 jaar zelf hun dossier wensen te beheren, kunnen dit doen als een arts oordeelt dat zij dat zullen kunnen. Zij kunnen dan zelf afspraken maken en in bepaalde gevallen ook de inzagerechten van ouders beperken.

Voogden en bewindvoerders

De inzage verloopt in dat geval in principe via een arts.

Slechts in uitzonderlijke gevallen kan de voogd of bewindvoerder de inzagerechten van de patiënt zelf uitoefenen. Als voogd of bewindvoerder kan je je wenden tot de ombudsdienst. Breng hiervoor een kopie van het vonnis met je aanstelling mee.

Inzage in een medisch dossier zonder dat je daartoe gerechtigd bent, is een misdrijf. Het ziekenhuis waakt streng over de privacy van zijn patiënten en doet steeds aangifte wanneer iemand zich onrechtmatig toegang verschaft tot een dossier.

Hoe inloggen in het dossier?