You are here

Bezoek corona

Bezoekregeling

COVID-afdelingen

Op COVID-afdelingen en de isolatieafdelingen waar patiënten voorlopig worden opgenomen tot de resultaten van de testen bekend zijn, is om veiligheidsredenen geen bezoek toegelaten.
We helpen de patiënten wel zo veel mogelijk contact te houden met hun naasten door een verbinding te maken met tablets voor patiënten die geen smartphone of tablet hebben of er niet genoeg mee vertrouwd zijn.

Niet-COVID-afdelingen

Bezoekregeling

Elke patiënt mag 2 bezoekers op hetzelfde moment ontvangen. Deze bezoekers kunnen wisselen doorheen de dag en zijn dus niet vast. Alle bezoekers moeten wel een afstand van anderhalve meter respecteren en een mondmasker dragen over neus en mond, ook in de kamer bij de patiënt. Als u een masker vergeten bent, kunt u er een kopen aan de ingang voor 1 euro.
Bezoekers die ziek zijn of symptomen vertonen, stellen het bezoek uit!
Bezoekers mogen niet jonger zijn dan 6 jaar. Er is een uitzondering voor broertjes en zusjes van pasgeborenen.

Bezoek kan

 • elke dag tussen 14 en 20 uur (op de revalidatieafdeling van 16 uur tot 20 uur)
 • en op zaterdag en zondag/feestdag tussen 14 en 20 uur (ook op de revalidatieafdeling van 14 uur tot 20 uur).

Mantelzorger

Mantelzorgers van de patiënt mogen op bezoek komen. 

De mantelzorger die symptomen vertoont, moet contact opnemen met de afdeling om afspraken te maken en draagt een FFP2-masker bij het binnenkomen in het ziekenhuis.

Onder mantelzorgers vallen mensen die een patiënt verzorgen bij hen thuis of partners die echt een deel van de zorg van de patiënt op zich nemen. De mantelzorger neemt best even contact op per telefoon met de afdeling om afspraken te maken over het bezoek.

De mantelzorgers moeten alle voorzorgsmaatregelen naleven zoals anderhalve meter afstand houden en het dragen van het mondmasker over neus en mond, ook in de kamer bij de patiënt.
Als de mantelzorger zelf symptomen heeft van COVID zoals hoest, keelpijn en/of koorts, of zich ziek voelen, mag hij niet op bezoek komen.

Meer info over raadplegingen/ opnames

Huisartsen

Huisartsen mogen altijd hun patiënten bezoeken, ook bij patiënten op de precohorte mits correcte opvolging van persoonlijke beschermingsmaatregelen

Intensieve zorg / kritieke patiënten op gewone afdelingen

Hier zijn er geen beperkingen voor het bezoek. Bezoekers maken vooraf een afspraak met de afdeling en melden zich bij aankomst aan bij het infopunt in het onthaal voor een bezoekerskaart.

Kinderziekten 

Ouders zijn onbeperkt welkom. Daarnaast zijn er ook 2 extra bezoekers toegelaten tijdens de bezoekuren. Broertjes/zusjes wachten bij korte opname (minder dan 4 dagen) nog om op bezoek te komen. Bij opname langer dan 4 dagen wordt de mogelijkheid tot bezoek besproken met de kinderarts en de verantwoordelijke van de afdeling. Kinderen dragen ook een mondmasker vanaf 6 jaar.

Een ouder met symptomen (koorts, verkoudheidsklachten, hoest, geur- en/of smaakverlies of een recent hoogrisicocontact) kan niet op bezoek komen (tenzij met een recente negatieve PCR-test niet ouder dan 48 uur).

Bevalling 

Elke partner kan bij de bevalling aanwezig zijn in het verloskwartier. De richtlijnen en maatregelen die hiervoor nodig zijn, zullen individueel afgesproken worden met de arts en/of de verantwoordelijke van de afdeling. We streven naar de best mogelijke oplossing voor elk koppel.

Bezoek kraamafdeling

Partners

 • De partner kan dagelijks op bezoek komen. Partners die symptomen hebben van COVID laten zich testen en dragen in afwachting van het resultaat een FFP2-masker.
 • Een mama die ten gevolge van COVID in kamerisolatie verblijft, kan enkel bezoek ontvangen van de partner en kinderen

De gezinsbubbel (partner en broertjes/zusjes) is onbeperkt welkom. Andere kinderen kunnen nog niet op bezoek komen.
Daarnaast kunnen er 4 bezoekers langskomen (max 2 op hetzelfde moment).

Neonatologie 

Ouders hebben onbeperkte toegang mits strikte opvolging van de sanitaire voorschriften (masker, afstand, handhygiëne). 
Bij symptomen (hoest, verkoudheidsklachten, koorts) volgt een test en mogen beide ouders niet op bezoek tot het resultaat van de test bekend is. Broertjes en zusjes zijn ook welkom, maar dit enkel op campus Rumbeke (gelet op de infrastructuur). Andere kinderen kunnen nog niet op bezoek komen. Grootouders en andere bezoekers kunnen wel een bezoekje brengen achter het raam. 

Psychiatrie

Campus Rumbeke 

 • Volwassenen: bezoek mogelijk volgens de algemene richtlijnen.
 • Jongeren: bezoek mogelijk volgens de algemene richtlijnen op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 18 en 20 uur.

Campus Brugsesteenweg

 • Bezoek mogelijk volgens de algemene richtlijnen op weekdagen tussen 17 en 20 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen tussen 14 en 20 uur.

Palliatieve eenheid

Op de palliatieve eenheid zijn er 2 personen toegelaten per bezoekmoment. Dat mogen 2 meerderjarigen zijn of 1 meerderjarige en een kind. Een kind dient steeds onder begeleiding van een meerderjarige op bezoek te komen.
Het bezoek is doorlopend welkom, er zijn geen vaste bezoekuren. De wisseling van het bezoek gebeurt buiten de afdeling in de gang.

De living is voorlopig afgesloten. Er kan wel nog een drankje worden genomen om mee te nemen naar de kamer van de patiënt.
Het is verplicht om een mondmasker te dragen tijdens het bezoek, ook voor kinderen vanaf 6 jaar.
We willen er ondanks corona voor zorgen dat een warm en menselijk afscheid mogelijk blijft.

Meer info over raadplegingen

Bezoek externen

Externe medewerkers mogen het ziekenhuis binnen mits het respecteren van alle voorzorgsmaatregelen zoals het dragen van een chirurgisch mondmasker en afstand houden van anderhalve meter.

Kappers en pedicures zijn ook toegelaten.

Algemene voorzorgsmaatregelen

 • Draag als bezoeker een chirurgisch masker.
 • Aan de ingang krijgt u een checklist voorgelegd om na te gaan of u geen symptomen voor COVID vertoont.
 • Ontsmet uw handen met handalcohol voor elk bezoek.
 • Respecteer de minimumafstand van anderhalve meter.
 • Raak de patiënt niet aan.
 • Als u een masker vergeten bent, kunt u er een kopen aan de ingang voor 1 euro.