You are here

Bezoek corona

Bezoekregeling vanaf 16 juli

COVID-afdelingen

Op COVID-afdelingen en de isolatieafdelingen waar patiënten voorlopig worden opgenomen tot de resultaten van de testen bekend zijn, is om veiligheidsredenen geen bezoek toegelaten.
We helpen de patiënten wel zo veel mogelijk contact te houden met hun naasten door een verbinding te maken met tablets voor patiënten die geen smartphone of tablet hebben of er niet genoeg mee vertrouwd zijn.

Niet-COVID-afdelingen

Sinds vrijdag 16 juli zijn er twee bezoekers per kamer toegelaten per dag, telkens voor maximum 1 uur. Er is dus geen sprake meer van twee vaste bezoekers.
We vragen wel uitdrukkelijk om de veiligheidsmaatregelen verder na te leven. De versoepelingen kunnen op elk moment weer ingetrokken worden, mocht dit nodig blijken.

Bezoek kan

 • elke dag tussen 14 en 20 uur (op de revalidatieafdeling van 16 uur tot 20 uur)
 • en op zaterdag en zondag/feestdag tussen 14 en 20 uur (ook op de revalidatieafdeling van 14 uur tot 20 uur).

Patiënten en bezoekers dragen een mondmasker bij het bezoek, houden een afstand van anderhalve meter van elkaar. De bezoekers ontsmetten de handen bij het binnenkomen van de kamer en raken de patiënt niet aan. 

Spoedgevallen

Op de dienst spoedgevallen kan 1 vaste begeleider pas meekomen na de eerste onderzoeken. De begeleider kan niet meegaan naar de onderzoeken. Hij of zij blijft dan wachten in de box waar de patient ligt. Hij kan ook niet meegaan als de patiënt naar een afdeling wordt gebracht.
We verwachten dat de begeleider alle voorzorgsmaatregelen respecteert.

Meer info over raadplegingen/ opnames

Huisartsen

Huisartsen mogen altijd hun patiënten bezoeken, ook bij patiënten op de precohorte mits correcte opvolging van persoonlijke beschermingsmaatregelen

Intensieve zorg / kritieke patiënten op gewone afdelingen

Hier zijn er geen beperkingen voor het bezoek. Bezoekers maken vooraf een afspraak met de afdeling en melden zich bij aankomst aan bij het infopunt in het onthaal.

Kinderziekten 

Bij een geplande opname mogen beide ouders of een begeleider het kind vergezellen en blijven overnachten. 

In het dagziekenhuis zijn beide ouders toegelaten. De ouders of begeleiders mogen geen COVID-symptomen vertonen, want in dat geval is het begeleiden of bezoeken van het kind niet toegestaan.

Kraamafdeling

​Een gezonde partner of vertrouwenspersoon mag bij de bevalling aanwezig zijn.
Een partner die hoest, ademhalingsproblemen heeft of koorts, mag niet bij de bevalling aanwezig zijn en niet op bezoek komen. 

Het bezoek aan de kraamafdeling is sinds 30 september gelijkgetrokken met de ziekenhuisbrede regeling. Dit wil zeggen dat er 2 bezoekers per kamer per dag welkom zijn en dit voor maximum 1 uur. Fotografen (weekbode, geboortekaartjes...) zijn ook opnieuw welkom op de materniteit, mits respecteren van de richtlijnen. 

Neonatologie 

Als de mama nog op de kraamafdeling verblijft, zijn beide ouders zonder enige beperking toegelaten op de afdeling maar ze moeten hun handen ontsmetten en bij elk bezoek een chirurgisch masker dragen.
Als de ouders van thuis komen, kunnen ze 3 keer per dag op bezoek komen. Graag op voorhand af te spreken met de dienst zodat het bezoek op de afdeling zo veel mogelijk kan worden gespreid.
Er wordt een oranje bezoekerskaart meegegeven op de afdeling.

Als een ouder koorts heeft of duidelijke ademhalingssymptomen heeft, dan volgt er een test.
Op dat moment mogen beide ouders niet op bezoek tot het resultaat van de test bekend is.

Psychiatrie

campus Rumbeke 

 • Volwassenen: bezoek mogelijk volgens de algemene richtlijnen.
 • Jongeren: bezoek mogelijk volgens de algemene richtlijnen op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 18 en 20 uur.

campus Brugsesteenweg

 • Bezoek mogelijk volgens de algemene richtlijnen op weekdagen tussen 17 en 20 uur en op zaterdag, zon- en feestdagen tussen 14 en 18 uur.

Palliatieve eenheid

Op de palliatieve eenheid zijn er 2 personen toegelaten per bezoekmoment. Dat mogen 2 meerderjarigen zijn of 1 meerderjarige en een kind. Een kind dient steeds onder begeleiding van een meerderjarige op bezoek te komen.
Het bezoek is doorlopend welkom, er zijn geen vaste bezoekuren. De wisseling van het bezoek gebeurt buiten de afdeling in de gang.

De living is voorlopig afgesloten. Er kan wel nog een drankje worden genomen om mee te nemen naar de kamer van de patiënt.
Het is verplicht om een mondmasker te dragen tijdens het bezoek, ook voor kinderen ongeacht hun leeftijd ( tenzij onmogelijk door leeftijd bv zuigeling)
We willen er ondanks corona voor zorgen dat een warm en menselijk afscheid mogelijk blijft.

Meer info over raadplegingen

Bezoek externen

 • Medische vertegenwoordigers
 • Stagebegeleiders
 • Kappers en pedicures
  Sinds maandag 14 juni 2021 zijn deze externen weer toegelaten. 

Algemene voorzorgsmaatregelen

 • Draag als bezoeker een chirurgisch masker.
 • Aan de ingang krijgt u een checklist voorgelegd om na te gaan of u geen symptomen voor COVID vertoont.
 • Ontsmet uw handen met handalcohol voor elk bezoek.
 • Respecteer de minimumafstand van anderhalve meter.
 • Raak de patiënt niet aan.