You are here

Bezoek corona

Beperkt bezoek

Verpleegafdelingen

Op COVID-afdelingen is om veiligheidsredenen geen bezoek toegelaten. We helpen de patiënten wel zo veel mogelijk contact te houden met hun naasten door een verbinding te maken met tablets voor patiënten die geen smartphone of tablet hebben of er niet genoeg mee vertrouwd zijn.

Patiënten die meer dan 2 nachten in het ziekenhuis verblijven op een gewone afdeling mogen bezoek ontvangen vanaf de eerste dag.
Er mag maximum 1 bezoeker komen per dag voor maximum een uur.  Het gaat om altijd dezelfde bezoeker die behoort tot de 'sociale bubbel' van de patiënt.

Bezoekuren: 
- op weekdagen tussen 16 en 20 uur 
- in het weekend tussen 14 en 18 uur

Uitzonderingen

 • Huisartsen mogen hun patiënten bezoeken
 • Omdat de aanwezigheid van mantelzorgers essentieel is voor de zorg van de patiënt gelden voor hen gelden geen bezoekuren. In overleg met de afdeling kan er per week 1 mantelzorger toegelaten worden op de afgesproken uren.
  Als de patiënt in een corona-afdeling ligt, moet de mantelzorger dezelfde persoonlijke beschermingsmiddelen dragen als de verpleegkundigen.
 • Voor naasten van mensen in een kritieke of eindelevensfase kunnen afspraken gemaakt worden met de afdeling over wanneer bezoek mogelijk is.

Revalidatieafdelingen

Bezoekuren: 
- op weekdagen tussen 16 en 20 uur (omdat er vaak nog therapie is in de namiddag)
- in het weekend tussen 14 en 18 uur

Kinderziekten 

Bij een geplande opname mag 1 ouder of begeleider het kind vergezellen en blijven overnachten, de andere ouder mag op bezoek komen. 

In het dagziekenhuis is 1 ouder of begeleider toegelaten

De ouders of begeleiders mogen geen COVID-symptomen vertonen, want in dat geval is het begeleiden of bezoeken van het kind niet toegestaan.

Kraamafdeling

​Een gezonde partner of vertrouwenspersoon mag bij de bevalling aanwezig zijn
Het bezoek aan de kraamafdeling blijft beperkt tot de partner, de broers en zussen. Broers en zussen mogen een keer per dag op bezoek komen.

Een partner die hoest, ademhalingsproblemen heeft of koorts mag niet bij de bevalling aanwezig zijn en niet op bezoek komen.

Grootouders kunnen we jammer genoeg niet meer toelaten in de kraamafdeling.

Neonatologie 

Als de mama nog op de kraamafdeling verblijft, zijn beide ouders zonder enige beperking toegelaten op de afdeling maar zeb moeten hun handen ontsmetten en bij elk bezoek een chirurgisch masker dragen.

Als de ouders van thuis komen, kunnen ze 3 keer per dag op bezoek komen. Graag op voorhand af te spreken met de dienst zodat het bezoek op de afdeling zo veel mogelijk kan worden gespreid.

Deze afspraken kunnen tijdelijk bijgestuurd worden als het heel druk is op de afdeling.

 • Als een ouder koorts heeft of duidelijke ademhalingssymptomen heeft, dan volgt er een test.
 • Op dat moment mogen beide ouders niet op bezoek tot het resultaat van de test bekend is.

Psychiatrie

Jongerenafdeling campus Rumbeke, bezoek op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 18 uur en 20 uur. 
Volwassenenafdeling campus Brugsesteenweg, bezoek op weekdagen tussen 18 en 20 uur.

In het weekend naar huis gaan kan voorlopig niet toegestaan worden. UItzonderingen kunnen enkel na goedkeuring van de behandelende arts.

In het weekend zoals de gewone afdelingen.

Palliatieve eenheid

Op de palliatieve afdeling zijn er 2 personen toegelaten per bezoekmoment. Dat mogen 2 meerderjarigen zijn of 1 meerderjarige en een kind. Een kind dient steeds onder begeleiding van een meerderjarige op bezoek te komen.
Het bezoek is doorlopend welkom, er zijn geen vaste bezoekuren. De wisseling van het bezoek gebeurt buiten de afdeling in de gang.

De living is voorlopig afgesloten. Er kan wel nog een drankje worden genomen om mee te nemen naar de kamer van de patiënt.

Het is verplicht om een mondmasker te dragen tijdens het bezoek, ook voor kinderen ongeacht hun leeftijd ( tenzij onmogelijk door leeftijd bv zuigeling)

We willen er ondanks corona voor zorgen dat een warm en menselijk afscheid mogelijk blijft.

Meer info over raadplegingen en toegang externen

Algemene voorzorgsmaatregelen

 • Breng als bezoeker zelf een masker mee als dat mogelijk is
 • Aan de ingang krijgt u een checklist voorgelegd om na te gaan of u geen symptomen voor COVID vertoont
 • Uw temperatuur wordt opgemeten
 • Ontsmet uw handen met handalcohol voor elk bezoek
 • Respecteer de minimumafstand van anderhalve meter
 • Raak de patiënt niet aan

 

 

Bezoek externen

Medische vertegenwoordigers, stagebegeleiders en andere externen krijgen enkel toegang tot het ziekenhuis als dat medisch noodzakelijk is. Om dit in te schatten vragen we u om dit op voorhand af te toetsen bij uw contactpersoon in AZ Delta.