You are here

Bezoek corona

Bezoek zeer strikt

COVID-afdelingen

Op COVID-afdelingen en de isolatieafdelingen waar patiënten voorlopig worden opgenomen tot de resultaten van de testen bekend zijn, is om veiligheidsredenen geen bezoek toegelaten.
We helpen de patiënten wel zo veel mogelijk contact te houden met hun naasten door een verbinding te maken met tablets voor patiënten die geen smartphone of tablet hebben of er niet genoeg mee vertrouwd zijn.

Niet-COVID-afdelingen

Uit voorzorg om de verspreiding van het coronavirus en de varianten in te dammen, kunnen we jammer genoeg geen bezoek meer toelaten en ook geen begeleiders meer bij raadplegingen, onderzoeken en ingrepen.

We hebben begrip voor de ontgoocheling over deze beslissing maar zijn genoodzaakt tot deze strengere maatregelen omdat ook in AZ Delta het aantal patiënten met COVID weer toeneemt. 
Om het toch zo menselijk mogelijk te houden, zijn er wel een aantal uitzonderingen.

Uitzonderingen

Patiënten die langer dan 7 dagen opgenomen zijn
mogen vanaf vanaf dag 8 bezoek ontvangen.

Het gaat dan om 1 vaste bezoeker voor maximum een uur per dag. De bezoeker krijgt in het onthaal een blauwe bezoekerskaart mee.

 • op woensdag tussen 14 en 20 uur (op de revalidatieafdeling van 16 uur tot 20 uur)
 • en op zondag tussen 14 en 18 uur

Op de spoedgevallen is er ook geen bezoek toegelaten.

Huisartsen

Huisartsen mogen altijd hun patiënten bezoeken, ook bij patiënten op de precohorte mits correcte opvolging van persoonlijke beschermingsmaatregelen

Mantelzorgers

Mantelzorgers worden niet toegelaten behalve in uitzonderlijke situaties. Dit wordt afgesproken met de afdeling.
De mantelzorgers krijgen dan een oranje bezoekerskaart op de afdeling.

Intensieve zorg / kritieke patiënten op gewone afdelingen

Hier zijn er geen beperkingen voor het bezoek. Bezoekers maken vooraf een afspraak met de afdeling en melden zich bij  aankomst aan bij het infopunt in het onthaal.

Kinderziekten 

Bij een geplande opname mag 1 ouder of begeleider het kind vergezellen en blijven overnachten, de andere ouder mag op bezoek komen. 

In het dagziekenhuis is 1 ouder of begeleider toegelaten

De bezoeker krijgt een oranje bezoekerskaart op de afdeling

De ouders of begeleiders mogen geen COVID-symptomen vertonen, want in dat geval is het begeleiden of bezoeken van het kind niet toegestaan.

Kraamafdeling

​Een gezonde partner of vertrouwenspersoon mag bij de bevalling aanwezig zijn
Het bezoek aan de kraamafdeling blijft beperkt tot de partner, de broers en zussen. Broers en zussen mogen een keer per dag op bezoek komen.
De partner krijgt een oranje bezoekerskaart mee op de afdeling

Een partner die hoest, ademhalingsproblemen heeft of koorts mag niet bij de bevalling aanwezig zijn en niet op bezoek komen.

Grootouders kunnen we jammer genoeg niet toelaten in de kraamafdeling.

Neonatologie 

Als de mama nog op de kraamafdeling verblijft, zijn beide ouders zonder enige beperking toegelaten op de afdeling maar ze moeten hun handen ontsmetten en bij elk bezoek een chirurgisch masker dragen.
Als de ouders van thuis komen, kunnen ze 3 keer per dag op bezoek komen. Graag op voorhand af te spreken met de dienst zodat het bezoek op de afdeling zo veel mogelijk kan worden gespreid.
Er wordt een oranje bezoekerskaart meegegeven op de afdeling.

Als een ouder koorts heeft of duidelijke ademhalingssymptomen heeft, dan volgt er een test.
Op dat moment mogen beide ouders niet op bezoek tot het resultaat van de test bekend is.

Psychiatrie

campus Rumbeke en Brugsesteenweg

 • Volwassenen

                         Bezoek mogelijk volgens de algemene richtlijnen op woensdag tussen 18 en 20 uur.
                        Op zondag tussen 14 en 18 uur.

 • Jongeren

                         Bezoek mogelijk volgens de algemene richtlijnen op woensdag tussen 18 en 20 uur.
                         Op zondag tussen 14 en 18 uur.

Enkel in uitzonderlijke omstandigheden is een begeleider van bezoek toegelaten. 

Palliatieve eenheid

Op de palliatieve eenheid zijn er 2 personen toegelaten per bezoekmoment. Dat mogen 2 meerderjarigen zijn of 1 meerderjarige en een kind. Een kind dient steeds onder begeleiding van een meerderjarige op bezoek te komen.
Het bezoek is doorlopend welkom, er zijn geen vaste bezoekuren. De wisseling van het bezoek gebeurt buiten de afdeling in de gang.

De living is voorlopig afgesloten. Er kan wel nog een drankje worden genomen om mee te nemen naar de kamer van de patiënt.
Het is verplicht om een mondmasker te dragen tijdens het bezoek, ook voor kinderen ongeacht hun leeftijd ( tenzij onmogelijk door leeftijd bv zuigeling)
We willen er ondanks corona voor zorgen dat een warm en menselijk afscheid mogelijk blijft.

Bezoekers krijgen een oranje bezoekerskaart op de afdeling.

 

Meer info over raadplegingen

Brengen kleren en ophalen was

Dagelijks zijn er 2 momenten waarop u propere was kan binnenbrengen en vuile was kan ophalen van opgenomen patiënten:

Van 10.30 uur tot 12 uur
Van 16.30 uur tot 18 uur

Op volgende locaties:

Campus Rumbeke – infopunt ingang oost
Campus Brugsesteenweg – infopunt hoofdingang
Campus Menen – infopunt hoofdingang
Campus Torhout – infopunt hoofdingang

Bezoek externen

 • Medische vertegenwoordigers zijn niet toegelaten tenzij ze hun aanwezigheid medisch vereist is.
 • Stagebegeleiders zijn niet toegelaten
 • Kappers en pedicures  zijn niet toegelaten in het ziekenhuis cfr de richtlijnen bij kappers en pedicures aan huis

Algemene voorzorgsmaatregelen

 • Draag als bezoeker een chirurgisch masker.
 • Aan de ingang krijgt u een checklist voorgelegd om na te gaan of u geen symptomen voor COVID vertoont
 • Uw temperatuur wordt opgemeten
 • Ontsmet uw handen met handalcohol voor elk bezoek
 • Respecteer de minimumafstand van anderhalve meter
 • Raak de patiënt niet aan