You are here

Bezoek corona

Bezoekregeling

Hier vindt u de bezoekregeling in AZ Delta

Algemene voorzorgsmaatregelen

  • Draag als bezoeker een chirurgisch masker.
  • Aan de ingang krijgt u een checklist voorgelegd om na te gaan of u geen symptomen voor COVID vertoont.
  • Ontsmet uw handen met handalcohol voor elk bezoek.
  • Respecteer de minimumafstand van anderhalve meter.
  • Raak de patiënt niet aan.
  • Als u een masker vergeten bent, kunt u er een kopen aan de ingang voor 1 euro.