You are here

Afdeling hemodialyse Roeselare

Dienstvoorstelling

De dienst dialyse behandelt patiënten van wie de nieren onvoldoende werken. Behalve de nierfunctievervangende behandeling, begeleidt de dienst de patiënten en volgt hen op in elke therapeutische fase (pre-, hemo- en peritoneale dialyse en na transplantatie).
Deze dienst telt 3 verschillende zalen in Roeselare. En begeleidt ook 4 centra in de ziekenhuizen van Menen, Tielt, Torhout en Veurne. Naast de hemodialyse is er ook een dienst peritoneale dialyse (dialyse via het buikvlies).

Daarnaast willen we ook de patiënten begeleiden en opvolgen in elke therapeutische fase (pre-, hemo- en peritoneale dialyse en na transplantatie). Daarbij streven we naar een veilige, kwaliteitsvolle, deskundige en toegankelijke zorg voor elke patiënt.

Hoofdverpleegkundige

Stefaan Maddens

Jody Thermote

 

 

Contactgegevens

Zaal 1: t 051 23 77 26     e afd.dialyse1@azdelta.be
Zaal 2: 051 23 77 55     e afd.dialyse2@azdelta.be
Zaal 3: 051 23 78 80

Te bereiken

Zaal 1
Ingang via zij-ingang: aan afrit helling hoofdingang, bij de parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. In de gang rechts afslaan en op de T  rechts afslaan.
Ingang via hoofdingang: neem de lift naar verdieping -1. Stap uit de lift, ga links en onmiddellijk rechts. Op het einde van de gang sla je rechts af. 

Zaal 2
Ingang via zij-ingang: aan afrit helling hoofdingang, bij de parkeerplaatsen voor mensen met een beperking. In de gang links afslaan en op de T rechts afslaan. De afdeling bevindt zich op het einde van de gang.
Ingang via hoofdingang: neem de lift naar verdieping -1. Stap uit de lift en ga naar links. De afdeling bevindt zich op het einde van de gang. 

Zaal 3
Ingang via parking Rode-Kruisstraat