You are here

Ethiek in het ziekenhuis

Of de zorg die je krijgt 'goed' is of niet hangt niet enkel af van de medisch-technische kwaliteit, het heeft ook te maken met de beleving van respect voor je eigen waarden, belangen en wensen. AZ Delta wil een professionele en persoonsgerichte zorg aanbieden. Ethisch verantwoorde zorg betekent dat de zorg zo goed mogelijk is afgestemd op de persoon van de patiënt. Er is aandacht voor de lichamelijke, de psychische, de relationele en de sociale aspecten van de zorg. Ook de zingeving bij de patiënt is belangrijk.

AZ Delta is intussen een grote organisatie geworden, maar toch kan - ook binnen zo'n grote organisatie - iedere arts en medewerker het verschil maken voor de beleving van patiënten en collega's. 

We streven ernaar dat in patiëntenoverleg de ethische waarden ter sprake komen.
De commissie voor medische ethiek ontwikkelt adviezen rond belangrijke aspecten van de zorg, ondersteunt de bespreking van concrete gevallen en onderzoekt voorafgaand de experimenten met nieuwe therapieën.
Een ethica begeleidt deze ethische aandacht binnen de volledige organisatie.

Meer over 

ethische uitgangspunten
adviezen in verband met medische ethiek
individuele ethische vragen

Info:  ethica AZ Delta, 26 januari 2024