You are here

Dwangmedicatie

In uitzonderlijke situaties is het mogelijk dat de wet een behandeling verplicht stelt, ook zonder dat de patiënt hierin voorafgaandelijk heeft toegestemd. In dergelijke gevallen primeert het algemeen belang op de individuele toestemmingsvereiste en handelt de arts in opdracht van de wetgever. 

Wanneer in een spoedgeval geen duidelijkheid aanwezig is over de, al dan niet voorafgaande, wilsuitdrukking van de patiënt of zijn vertegenwoordiger, zal de arts de noodzakelijke medische handelingen uitvoeren, in het belang van de gezondheid van de patiënt wanneer er anders onmiddellijke of ernstige schade dreigt te zijn.

In dit geval moeten artsen en zorgverleners in AZ Delta een gedocumenteerde of gemotiveerde nota neerschrijven in het patiëntendossier.

Info: dr. Luc Harlet, voorzitter commissie medische ethiek, 26 juni 2015.