You are here

Fixatiearm beleid

Bed met tent er op in groen zeil

In AZ Delta willen we de patiënt zo weinig mogelijk belemmeren in zijn bewegingsvrijheid. 

Vrijheidsberovende maatregelen moeten dan ook de uitzondering  blijven want het beperken van de vrijheid is een inbreuk op het respect, de autonomie, de waardigheid en het welzijn van de patiënt. 

Je kan als patiënt enkel gehinderd worden in je bewegingen door gefixeerd te worden als je

  • je eigen veiligheid (fysische of psychische schade) of die van anderen in gevaar brengt
  • het goede verloop van een behandeling in het gedrang komt
  • er geen andere alternatieven zijn.

Bv. als een patiënt dreigt uit bed te vallen, kan een tentbed een alternatieve oplossing zijn. In een dergelijk tentbed kunnen patiënten zich gewoon bewegen maar ze kunnen niet uit het bed vallen. 

Vooraleer vrijheidsberovende maatregelen toe te passen, moet er overleg zijn met de behandelende arts en de verpleegkundigen. Als patiënt moet jijzelf of je vertegenwoordiger toestemming geven voor de vrijheidsberovende maatregelen.

In dringende gevallen kan een verpleegkundige alleen beslissen, om ernstige lichamelijke schade te voorkomen. De patiënt of de vertrouwenspersonen krijgen zo snel mogelijk uitleg waarom de vrijheidsberovende maatregelen nodig zijn. 

In geval van fixatie wordt minstens elke dag herbekeken of de fixatie nog nodig is of als er intussen alternatieven mogelijk zijn.

Info: voorzitter commissie medische ethiek, 26 januari 2024