You are here

Isolatie

Het bieden van een menswaardige, kwalitatieve zorg aan onze patiënten is het uitgangspunt van AZ Delta. Vrijheidsberovende maatregelen moeten de uitzondering  blijven en kunnen slechts toegepast worden als er geen andere alternatieven zijn. Want het beperken van de vrijheid is een inbreuk op het respect, de autonomie, de waardigheid en het welzijn van de patiënt.

Patiënten op de spoedafdeling en de afdeling psychiatrie kunnen worden geïsoleerd. Dat kan enkel

  • als ze een bedreiging zijn voor zichzelf of voor anderen
  • en op voorwaarde dat er geen alternatieven zijn.

De patiënt kan worden afgezonderd in een aparte ruimte met gesloten deuren. Er wordt voor gezorgd dat er geen zaken voorhanden zijn die de veiligheid van de patiënt kunnen bedreigen. De patiënt krijgt in de spoed een operatieschort aan. Op de afdeling psychiatrie wordt een pyjama aangetrokken.

Er wordt aan de patiënt uitgelegd waarom de isolatie nodig is. Als dat niet mogelijk is wordt de vertrouwenspersoon of de familie ingelicht.

De patiënt in isolatie wordt minstens 1 keer per uur gecontroleerd.
Zodra dat mogelijk is wordt de  isolatie weer opgeheven.

Info: voorzitter commissie medische ethiek, 26 januari 2024