You are here

Ethische richtlijnen

Een van de kerntaken die de commissie medische ethiek ten harte neemt is het aanreiken van adviezen over ethische thema’s. In het menu hieronder vindt u de richtlijnen die de commissie medische ethiek tot nog toe heeft uitgewerkt.

Ethische zorg bij het levensbegin
Visie op  het levenseinde
Voorafgaande zorgplanning
Pijnbestrijding/palliatieve sedatie
Palliatieve zorg
Euthanasie
Orgaandonatie
Fixatiearm beleid
Isolatie
Transgender

Levensbeschouwelijke diversiteit
Niet-medische besnijdenis

Met allerlei initiatieven werken we aan het ethisch bewustzijn bij  artsen en medewerkers. Ethiek is in de gezondheidszorg essentieel, zegt ethica An Ravelingien.
 

Info: An Ravelingien, ethica AZ Delta, 18 januari 2017