You are here

Ethische richtlijnen

Een van de kerntaken die de commissie medische ethiek ten harte neemt is het aanreiken van adviezen over ethische thema’s. In het menu hieronder vindt u de richtlijnen die de commissie medische ethiek tot nog toe heeft uitgewerkt.

Dwangmedicatie
Ethische zorg bij het levensbegin
Ethische zorg bij het levenseinde
Fixatiearm beleid
Isolatie
Levensbeschouwelijke diversiteit
Niet-medische besnijdenis
Pijnbestrijding/palliatieve sedatie
Palliatieve zorg
Orgaandonatie
Transgender
Zinvolle zorg

Met allerlei initiatieven werken we aan het ethisch bewustzijn bij  artsen en medewerkers. Ethiek is in de gezondheidszorg essentieel, zegt ethica An Ravelingien.

Info: An Ravelingien, ethica AZ Delta, 18 januari 2017