You are here

Transgender

Van tijd tot tijd krijgen we de vraag hoe we best omgaan met transgender patiënten of -medewerkers in ons ziekenhuis. Een transgender persoon is iemand van wie de genderidentiteit anders is dan het geboortegeslacht. De persoon voelt zich bijvoorbeeld ‘vrouw’ hoewel oorspronkelijk met het mannelijke geslacht geboren, of omgekeerd.

Sommige transgender personen vinden het belangrijk om de uiterlijke kenmerken van hun geslacht aan te passen: ze ondergaan hormoonbehandeling of geslachtsbevestigende ingrepen zodat hun lichaam beantwoordt aan het geslacht waarmee ze zich identificeren. Anderen wensen geen operatie, maar passen wel hun uiterlijk aan, kleden of gedragen zich overeenkomstig hun genderidentiteit.

Belangrijk: sinds 2018 kunnen transgender personen in België officieel hun voornaam en geslachtsregistratie laten aanpassen zonder medische voorwaarden. Zodra die wijziging is gebeurd, heeft de persoon het recht om behandeld en erkend te worden in de gewenste genderidentiteit.

Een inclusief beleid voor transgender personen is mee opgenomen in het diversiteitsbeleid. Discriminatie tegen of pesten van transgender medewerkers of artsen wordt in AZ Delta niet getolereerd.

Patiënten

Zodra de aanpassingen in de akten van de burgerlijke stand zijn gebeurd,  heeft een transvrouw (persoon die als man geboren is maar zich vrouw voelt) het recht heeft om in een vrouwenkamer opgenomen te worden en vice versa. Dit kan in sommige situaties voor de transgender persoon of een eventuele medepatiënt gevoelig liggen. Hierbij enkele vuistregels die kunnen helpen bij de respectvolle omgang.

  • De transgenderstatus valt onder de privacywetgeving. Dit betekent dat het aan de personen zelf is om hun transgenderidentiteit al dan niet mee te delen.
  • Binnen een ziekenhuis is deze informatie voor betrokken beroepsbeoefenaars vaak relevant en toegankelijk. Wanneer artsen of medewerkers kennis hebben van de transgenderstatus van een patiënt is discretie hoe dan ook belangrijk.
  • De transgender persoon bepaalt zelf hoe hij wil aangesproken worden. Voor een transgender persoon is het belangrijk om aangesproken te worden volgens de beleefde genderidentiteit. 
  • Zoals het geval in elke meerpersoonskamer, hoeven medepatiënten elkaars achtergrond, inclusief de genderidentiteit, niet te kennen. Artsen en medewerkers bewaken de nodige privacy tussen de patiënten: onder meer door het gebruik van het gordijn en door zorgvuldig te communiceren in alle privacy met de individuele patiënt.
  • Als een transgender persoon hiermee toestemt, kan het niettemin nuttig zijn om eventuele medepatiënt(en) over de genderidentiteit in te lichten. Dit kan zorgen voor betere communicatie en meer begrip tussen de patiënten. Dit meedelen gebeurt bij voorkeur door de persoon zelf, of samen met de persoon.
  • Bij mogelijke spanningen tussen medepatiënten, is het van belang dat medewerkers aansturen op wederzijds respect.

Medewerkers

Ook medewerkers hebben het recht om erkend te worden in hun genderidentiteit en zo aangesproken en behandeld te worden. Dezelfde respectvolle omgang voor een transgender patiënt geldt evenzeer voor een transgender medewerker of arts. Let wel: ook bij medewerkers is de transgenderachtergrond vertrouwelijke informatie. Dit mag enkel gedeeld worden met anderen met de toestemming van de medewerker.

Meer info

Voor meer informatie over het transgenderthema en wat je kan doen in geval van vragen of problemen,  kan je terecht bij het Transgender Infopunt:  http://transgenderinfo.be/
Transgender patiënten die nood hebben aan een luisterend oor of aan meer informatie, kunnen terecht bij de ombudsdienst; medewerkers kunnen steeds terecht bij één van de vertrouwenspersonen.

Info: commissie medische ethiek, 26 januari 2024