You are here

Ethische uitgangspunten

AZ Delta heeft,  aansluitend op de missie, de ambitie om kwaliteitsvolle zorg te leveren binnen een duidelijk ethisch kader. 

Dat betekent dat AZ Delta kiest voor

  • verantwoorde beslissingen in de zorgcontext voor de individuele patiënt
  • een ethische cultuur binnen de zorginstelling
  • ethische verantwoordelijkheden t.a.v. de patiënten, patiëntenverenigingen, de medewerkers in het ziekenhuis,  andere zorginstellingen en zorgverleners en de maatschappij in het algemeen

De uitgangspunten zijn

Info: ethica AZ Delta, 20 januari 2021