You are here

Gelijkwaardigheid van elke persoon

AZ Delta benadrukt de gelijkwaardigheid van elke persoon ongeacht

 • nationaliteit
 • ​huidskleur,
 • afkomst
 • nationale of etnische afstamming
 • leeftijd
 • seksuele geaardheid
 • handicap
 • geloof of levensbeschouwing
 • burgerlijke staat
 • vermogen
 • politieke overtuiging
 • huidige of toekomstige gezondheidstoestand.

Het ziekenhuis neemt een actief pluralistische houding aan en beschouwt culturele en levensbeschouwelijke diversiteit als een meerwaarde.

Info: ethica AZ Delta, 26 januari 2024