You are here

Maatschappelijke verantwoording

Zoals vastgelegd in het Hospital Governance Charter, wil AZ Delta garant staan voor open dialoog over en transparantie in maatschappelijk relevante beleidsbeslissingen. Die maatschappelijke verankering vertaalt zich onder meer in de opdracht om financieel en sociaal toegankelijke kwaliteit te bieden voor alle bevolkingslagen en om duurzaam te werk te gaan.

Duurzame gezondheidszorg betekent

  • een verantwoorde keuze en gebruik van middelen
    - behandelingen, diagnostische procedures en tests gebruiken die wetenschappelijk het meest geschikt zijn om de patiënt te genezen en/of van het nodige comfort te voorzien.
    - ethische toets inbouwen bij o.m. belangrijke aanbestedingen
  • zorg voor het milieu en de omgeving
    De gezondheidszorg heeft langetermijnmilieulasten die slechts zelden ter sprake komen. De ziekenhuisorganisatie heeft een bijzondere verantwoordelijkheid in het sturen van een werking met zo min mogelijk ecologisch schadelijke gevolgen.

Info: ethica AZ Delta, 26 januari 2024