You are here

Maximale toegankelijkheid van de zorg

Het menselijke aspect staat steeds op de voorgrond: AZ Delta erkent het recht van iedereen op gepaste medische hulp en voert een beleid met een lage drempel, zowel sociaal als financieel.
Het ziekenhuis is er voor iedereen en dus wordt er samen met de patiënt naar oplossingen gezocht bij sociale of financiële problemen.

Het doel is altijd om ervoor te zorgen dat elke patiënt, ongeacht zijn situatie, hoe dan ook de nodige zorg en behandeling krijgt.
Meer info.

Info: ethica AZ Delta, 20 januari 2021