You are here

Individuele medisch-ethische adviezen

Een ethisch overleg

Ethiek in de zorgverlening gaat over de ethische vragen en de houdingen die wenselijk zijn bij het uitvoeren van de zorg in die complexe en steeds evoluerende context. Ethische vragen dringen zich bijvoorbeeld op wanneer voorgestelde behandelingsopties niet stroken met de waarden of wensen van de patiënt. Omgekeerd kunnen patiënten verwachtingen koesteren die niet stroken met de waarden van familieleden of met hoe de zorgverlener zijn taak ziet. Daarnaast kan men geconfronteerd worden met ethische kwesties die te maken hebben met de zorg bij het levensbegin of -einde, de vraag wanneer een behandeling nog zinvol is of niet, tegenstrijdige meningen over wat in het beste belang van de patiënt is, ... 
Als u met dergelijke ethische vragen worstelt, kunt u te rade gaan bij de ethica van ons ziekenhuis, An Ravelingien, Zij biedt ondersteuning aan patiënten/patiëntenvertegenwoordigers, familieleden, zorgverleners of medewerkers, die nood hebben aan een open en informeel gesprek over een ethische kwestie. Het is de bedoeling deze ondersteuning toegankelijk en laagdrempelig te maken. Dit is ook gratis en strikt vertrouwelijk. Indien wenselijk, wordt de ethische vraag voorgelegd aan de commissie medische ethiek. Ook hier wordt vertrouwelijkheid gegarandeerd

 

Een ethisch overleg aanvragen

  • Patiënten/patiëntvertegenwoordigers en familieleden kunnen een overleg aanvragen door zelf rechtstreeks contact op te nemen met de ethica of de voorzitter van de commissie medische ethiek. ​
  • Ook artsen, verpleegkundigen en medewerkers kunnen een overlegmoment aanvragen als ze voor ethisch geladen problemen of vragen staan die ze ter discussie willen voorleggen.

An Ravelingien is  te bereiken via e-mail an.ravelingien@azdelta.be en telefonisch op het nummer  051 23 70 87 (behalve op woensdag)

De voorzitter van de commissie dr. Luc Harlet,  kunt u bereiken op het nummer 056 52 21 43 of  via luc.harlet@azdelta.be

Info: An Ravelingien, ethica AZ Delta, 18 januari 2017